Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Energisnålare gatubelysning efterlyses i Borgå

Från 2015
Uppdaterad 29.04.2015 18:15.
Det lyser från kommunhusets kafe i Ingå. Här ska biblioteket också flytta in.
Bildtext 7 000 kvicksilverlampor borde bytas ut i Borgå. Frågan är bara till vad.

Borgå stad borde övergå till energisnålare ledteknik i belysningsarmaturer inomhus liksom i gatubelysningen. Det föreslår 11 fullmäktigeledamöter i en motion.

Tio av de som undertecknat motionen representerar samlingspartiet och en representerar KD. De motiverar sitt förslag med att elförbrukningen skulle minska med mellan 50 och 70 procent om man byter ut de befintliga lamporna till lampor med ledteknik. En annan motivering är, att energieffektivitet är i linje med stadens strategi.

Stora investeringar

Att genomföra en dylik förändring kräver i och för sig investeringar, men de investeringar som krävs, skulle Borgå stad tack vare mindre elförbrukning få tillbaka inom några år, skriver fullmäktigeledamöterna i sin motion.

hängande gatubelysning
Bildtext Natrium eller led? Det är frågan.

Fullmäktigeledamöterna ger i motionen som exempel staden Uleåborg, där man räknat ut, att en övergång till ledteknik skulle bespara staden 10 gigawatt-timmar i året, vilket motsvarar den årliga elförbrukningen i mellan 4 000 och 7 000 höghuslägenheter.

Enligt de 11 fullmäktigeledamöterna skulle en övergång till ledteknik inte nödvändigtvis kräva några förändringar i armaturerna.

Dyrt att byta

Att byta stadens kvicksilverlampor till ledlampor skulle ske i samarbete med Borgå energi. Bolagets verkställande direktör, Patrick Wackström, säger att det är en dyr process.

Bildtext Ledgatubelysningen har en smalare ljuskägla.

- När det väl blir av, kommer vi att byta ut lamporna där det är mest kostnadseffektivt. Ledlampor är nämligen betydligt dyrare än natriumlampor, som också är energieffektiva, så överallt skulle vi nog inte byta till ledlampor. Däremot ska kvicksilverlamporna naturligtvis förr eller senare bytas ut, säger Wackström.

Skynda långsamt

Verkställande direktör Magnus Nylander vid Borgå elnät, konstaterar att man i många städer gjort principbeslut att byta ut all gatubelysning till ledteknik.

- Jag skulle vara lite försiktig att göra för långtgående beslut, eftersom man för varje enskild plats också måste ta ställning till hur belysningen skulle förändras, säger Nylander.

En stolpe kan bli två

Som ett exempel nämner Nylander platser där väglamporna nu lyser upp både vägbanan och lättrafikleden tack vare natriumlampornas breda ljuskägla. Ledlamporna har inte en lika bred ljuskägla, vilket i så fall skulle resultera i att ljuskäglan kanske inte når lättrafikleden. Det här skulle innebära att man istället skulle vara tvungen att fördubbla armaturerna.

Det som tillsvidare är klart, är att åtminstone det nya energieffektiva Skaftkärrområdet ska utrustas med gatubelysning i ledteknik. Också i centrum har man förnyat gatubelysningen till vissa delar. Där har staden gått in för gatubelysning med både led och högtrycksnatrium.

Inte bara kostnadsfråga

Förutom kostnader finns det också andra detaljer att beakta. Färgskenet är en sådan detalj: Ledlamporna har ett vitt sken medan högtrycksnatriumlamporna har ett mera gult sken. Det går med andra ord inte att blanda hur som helst. Vilka lampor som passar var och i kombination med vilka bör också beaktas.

När det blir aktuellt att mera genomgripande förnya gamla kvicksilverlampor till ledlampor eller natriumlampor är inte klart.

- Vi trappar nog upp takten hela tiden, men å andra sidan har ledtekniken gått framåt i rask takt och det lönar sig sällan att hoppa på någonting nytt genast i början, utan istället låta utvecklingen ha sin gång. Vissa saker är det inte bra att vara först med. Å andra sidan har vi cirka 7 000 kvicksilverlampor som helt enkelt måste bytas ut till något annat inom några år. Frågan är bara till vad, funderar Nylander.