Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Staten vill ha förköpsrätt på viktiga landområden

Från 2015
Uppdaterad 30.04.2015 11:11.
Längs postrutten
Bild: YLE/Linus Hoffman

Staten vill på nya sätt kunna ingripa i säkerhetshot som orsakas av utländska markköp. Saken kommer att falla på den nya regeringens bord.

Säkerhetskommittén har lagt fram ett förslag som skulle ge staten förköpsrätt till objekt som är viktiga för rikets säkerhet. Justitieministeriet har börjat utreda saken.

Man hoppas att Justitieministeriet och den nya regeringen så snabbt som möjligt tar fram politiska linjedragningar för lagändringen.

Frågan hur man ska skydda strategiskt viktiga områden har varit en het potatis under våren. Bland annat har president Sauli Niinistö diskuterat frågan med regeringen.

Säkerhetskommittén vill genom lagändringen ge staten fler möjligheter att förhindra att viktiga områden hamnar i fel händer.

I bakgrunden finns rädslan för att områden med utländska ägare ska påverka den allmänna säkerheten negativt. Finlands lag begränsar inte att mark säljs till utlänningar.

Staten kan i nuläget tvångsinlösa landområden vid behov men har än så länge inte förköpsrätt.

Ingen enkel sak

Justitieministeriets uppgift är nu att utreda hur säkerhetskommitténs förändring i praktiken kan genomföras.

Statens rätt att ingripa kan inte begränsas till vissa enstaka fall där man köpslår med utländska köpare. Utgångspunkten är att förköpsrätten ska gälla alla markköp. Det här skulle igen innebära mycket extra administrativt arbete.

Användningen av förköpsrätten kan också avslöja vilka områden som är känsliga för Finland ur en säkerhetssynvinkel. De strategiska områdena är enligt Försvarsmakten inte nödvändigtvis de som har diskuterats i offentligheten.

Förköpsrätten skulle inte hindra affärer i de fall där den utländska köparen är dold bakom invecklade ägararrangemang. I praktiken är det svårt att ta reda på vem den riktiga köparen är.

Det finns inga exakta uppgifter på hur mycket fast egendom som har utländska ägare i Finland. Flest affärer gjordes 2008, då fick kring 950 fastigheter en utländsk ägare. Största delen av affärerna gjordes med ryssar.

De senaste åren har affärerna minskat. I fjol såldes färre än 500 fastigheter till utlänningar.

Diskussion om artikeln