Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Historia till hjälp i integrering av invandrare

Från 2015
Uppdaterad 30.04.2015 11:54.
Leena Nyqvist och Ivanka Capova.
Bildtext Kulturplanerare Leena Nyqvist och lärare Ivanka Capova.
Bild: Yle/Ulrika Stagnäs-Lund

Invandrarstuderande vid Vasa vuxenutbildningscenter integreras till den finländska samhället med hjälp av Finlands historia i ett nytt projekt. Tanken är att projektet, Stunder ur Finlands historia, blir ett permanent inslag i läroplanen för de utländska studerandena. Kulturplanerare Leena Nyqvist från Vasa stad och lärare Ivanka Capova vid Vasa vuxenutbildningscenter hoppas att projektet hjälper nyfinländarna att känna sig hemma.

- Vi hoppas att det skall ge en ny synvinkel till Finlands historia. Att det inte är bara siffror utan händelser som berör människor, det var egentligen utgångspunkten, säger Leena Nyqvist.

Det är framförallt de utländska studerande som ganska nyligen kommit till Vasa som berörs av projektet. De flesta har varit i Vasa från tre månader till ett år.

Ungefär 50 procent av studerande i Vasa vuxenutbildningscenter har flyktingbakgrund och många nationaliteter är representerade.

Projektet förverkligas i samarbete mes Vasa stad, Vasa vuxenutbildningscenter, Vasa yrkeshögskola och Österbottens museum.

Historien ger nya perspektiv

De stunder som speciellt lyfts fram i Finlands historia är tidpunkter som man hoppas invandrare skall kunna identifiera sig med. De är tre berättelser om fiktiva personer som då står i fokus, alla skrivna av Laura Hiltunen.

Den första berättelsen är förlagd till början av 1900-talet och belyser det läge som rådde i Finland då. Den andra berättelsen berör 1930-talets Finland med Amerika emmigrationen som centralt tema. Den tredje berättelsen är förlags till dagens Finland ur ett ungdomligt perspektiv.

- Det är tre olika tider och personer som berättar om sitt liv i just den stunden, säger Leena Nyqvist.

- Vi tänkte att det är viktigt att ha de sista hundra åren i Finlands historia eftersom det har varit en ganska mångsidig tid i Finlands historia. Vi har haft krig, många har flyttat bort för att hitta bättre liv i till exempel Amerika. Vi tänkte att våra studenter kan känna igen sig i berättelserna, säger Capova.

- De kan se att vi inte alltid har haft det så här bra som vi har det nu i Finland. Kanske de också kan se ljus i tunneln när det gäller deras egna land och kanske känna sig mera hemma här när de vet hur vi har levt och haft ganska svåra tider, säger Nyqvist.

Österbottens museum ger berättelserna liv

Ännu mera levande blir berättelserna genom besök vid Österbottens museum. Integrationen stöds av en större förståelse av vad som hänt och hur det sett ut tror Capova.

Vid Österbottens museum har de studerande också möjlighet att se hur det konkret sett ut under de olika tiderna och bekanta sig med olika föremål och redskap som kanske också kan bidra till känslan av att vi inte är så olika som man kanske först tänker tror Nyqvist.

- Kanske man sedan också känner sig mera hemma här, säger Nyqvist.

Att projektet, Stunder ur Finlands historia, blir ett permanent inslag i läroplanen för de utländska studerandena ger också mervärde för Vasa yrkeshögskola socionomstuderande som är med i projektet.

Via projektet får de öva sig och hitta nya sätt att kommunicera med nyfinländare. Någonting de kommer att ha stor nytta av i sina framtida jobb som sannolikt kommer att innehålla en hel del jobb med just integrering.

Vid Österbottens museum ser man igen fram emot nya kunder i och med att också nyfinländare får upp ögonen för de kulturskatter och den kunskap som museet kan bidra med.

- Förutom att de utländska studerandena skall lära sig bättre språk så hoppas jag att studierna skall hjälpa dem att börja känna sig mera hemma i Vasa och Finland, sammanfattar Capova.

Stunder ur Finlands historia

8:18