Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Centern och Sannf. eniga om nedskärningstakt

Från 2015
Uppdaterad 30.04.2015 17:25.
Timo Soini (Sannf) , Alexander Stubb (Saml) , Antti Rinne (SDP), Juha Sipilä (C)
Bildtext SDP har inga tröskelfrågor, Saml kräver stopp på skuldsättningen för att komma med i regeringen, Sannf vill regera med antingen Saml eller SDP och Centern vill skära ner i samma takt som Sannf.

Partierna har kommit med sina svar till regeringssonderaren Juha Sipilä (C). Socialdemokratiska partiet har inga tröskelfrågor, Samlingspartiet kräver stopp på skuldsättningen för att komma med i regeringen, Sannfinländarna vill regera med antingen Samlingspartiet eller SDP, Centern vill skära ner i samma takt som Sannfinländarna medan Vänsterförbundet säger nej till nedskärningar.

Sannfinländarna tar också ställning till regeringsbasen.

- Den bästa regeringsgrunden är Centern, Sannfinländarna och antingen Samlingspartiet eller SDP, skriver Sannfinländarna.

Sannf: Finansministeriets tidtabell för stram

Timo Soini
Bildtext Den bästa regeringsgrunden är Centern, Sannfinländarna och antingen Samlingspartiet eller SDP, skriver Sannfinländarna.
Bild: Lehtikuva

Sannfinländarna håller med om Finansministeriets situationsbeskrivning i stora drag.

- Vi anser däremot att Finansministeriets tidtabell är för stram, skriver Sannfinländarna i sitt svar till regeringssonderaren Sipilä.

Sannfinländarna vill göra nedskärningarna under en period på 6- 7 år. Om nedskärningarna görs i en snabbare takt försvårar de förutsättningarna för tillväxt och förvärrar arbetslösheten.

Sannfinländarna vill återinföra no bail-out-regeln

Sannfinländarna betonar att Finlands ansvar för eurokrisen inte får bli större.

- Vi vill återinföra no bail-out-regeln i enlighet med Maastricht-avtalet, skriver Sannfinländarna som i huvuddrag är beredda att omfatta Sipiläs bilaga om hur eurokrisen ska skötas.

No bail-out-regeln betyder att inget enskilt land ska behöva ta ansvar för något annat lands skulder.

Den ekonomiska situationen måste påverka hur många flyktingar Finland tar emot, skriver Sannfinländarna.

- Om statsbudgeten visar underskott lever Finland på lån och det skärs i grundsservicen. Då ska det också skäras i antalet flyktingar.

Här är Sannfinländarnas svar i sin helhet.

Centern: Nedskärningar med Sannfinländarnas tidtabell

Centerns ordförande Juha Sipilä på valdagen 19.4.2015
Bildtext Centern skriver att skuldsättningsspiralen måste brytas under en 6- 7- årsperiod och är därmed inne på samma tidtabell som Sannfinländarna.
Bild: Yle / Marja Väänänen

Centern betonar rättvisa, behovet av att skapa nya arbetsplatser och vi måste sätta stopp för skuldsättningen.

- Finansministeriets uppskattning om nedskärningar på 4 + 2 miljarder är rätt, skriver Centern, under förutsättning att vi inte får fart på tillväxten.

Centern skriver att skuldsättningsspiralen måste brytas under en 6- 7-årsperiod och är därmed inne på samma tidtabell som Sannfinländarna. Det totala nedskärningsbehovet är beroende av det samhällsfördrag som Juha Sipilä och arbetsmarknadsorganisationerna just nu diskuterar och den allmänna utvecklingen.

Om det blir en moderat löneuppgörelse i sommar är Centern beredd att lätta på inkomstbeskattningen genom att höja skatteavdraget för inkomstens förvärvande.

- Skattelättnaden ska riktas speciellt till låg - och medelinkomsttagare, skriver Centern som också vill också värna om pensionerna.

Centern: Nato-optionen öppen

Centern vill ha rörelseutrymme i de säkerhetspolitiska frågorna.

- Natopartnerskapet ska utvecklas, men ett regelrätt Natomedlemskap är inte aktuellt just nu, skriver Centern. Finland ska hålla Natooptionen öppen.

Invandringen ska vara behärskad. Både asylprocesser och tillbakaskickandet av flyktingar ska vara snabba. Flyktingkvoterna ska hållas på nuvarande nivå.

Här är Centerns svar på regeringssonderaren Juha Sipiläs frågor.

Samlingspartiet: Skuldsättningen tröskelfråga

Juha Sipilä, Alexander Stubb
Bildtext Under de närmaste fyra åren ska de offentliga utgifterna skäras ner med 6 miljarder euro. För att lyckas med det här behövs också strukturella förändringar, anser Samlingspartiet.
Bild: Lehtikuva

Statens skuldsättning är en tröskelfråga för Samlingspartiet som kräver att regeringsprogrammet ska grunda sig på en realistisk bedömning av den ekonomiska utvecklingen under mandatperioden.

Samlingspartiets uppfattning om hållbarhetsunderskottet är det samma som finansministeriets.

- Under de närmaste fyra åren ska de offentliga utgifterna skäras ner med 6 miljarder euro. För att lyckas med det här behövs också strukturella förändringar.

Också Samlingspartiet vill sänka inkomstbeskattningen.

- Utrymmet för skattesänkningar är litet, men det måste bli lönsammare att jobba, skriver Samlingspartiet som vill justera inkomstskatten neråt.

Samlingspartiet håller dörren öppen till Nato.

- En oberoende utredning om konsekvenserna av ett finländskt Natomedlemskap borde göras, anser Samlingspartiet.

Här är Samlingspartiets svar i sin helhet.

SDP: Nedskärningar får inte drabba medelinkomsttagarna

Antti Rinne bland medborgare i Hangö
Bildtext Socialdemokraterna har inga tröskelfrågor, skriver SDP.
Bild: Yle/Robert Ehrnsten

- Socialdemokraterna har inga tröskelfrågor, säger SDP:s gruppordförande Antti Lindtman till Yle.

SDP utgår från sin bedömning att de offentliga utgifterna ska bantas med 3 + 1 miljarder. Nedskärningarna får inte drabba låg- och medelinkomsttagarna, anser SDP. Socialdemokraterna vill få fart på tillväxten genom satsningar på exportindustrin.

Här är SDP:s svar i sin helhet.

De gröna: Nedskärningar under två regeringsperioder

Ville Niinistö håller presskonferens om de grönas regeringsmedverkan 15.9.2014
Bildtext De gröna kräver att den nya regeringen inte vare sig ger tillstånd för nya kärnkraftverksprojeket eller uppdaterar redan givna tillstånd.

De gröna kräver att den nya regeringen inte vare sig ger tillstånd för nya kärnkraftverksprojeket eller uppdaterar redan givna tillstånd.

Också De gröna delar Finansministeriets uppfattning om storleken på de behövliga nedskärningarna.

- Men partiet vill åtgärda hållbarhetsunderskottet under två regeringsperioder. Stora nedskärningar under en fyraårsperiod skulle leda till minskad efterfrågan, mindre skatteinkomster och slå hårt mot de utsatta befolkningsgrupper, skriver De gröna.

De gröna vill flytta tyngdpunkten från beskattning av arbete till att beskatta miljöpåverkan.

- Eventuella skattesänkningar ska riktas till låg- och medelinkomsttagare, skriver De gröna.

De gröna värnar om landets militära alliansfrihet, men partiet ger grönt ljus för en säkerhetspolitisk utredning där för- och nackdelar med ett Natomedlemskap utreds.

- Det militära samarbetet med Sverige kan utvecklas bland annat då det gäller materialanskaffningar, gemensam användning av utrustning och övervakning av av luft- och havsområden.

Här är De grönas svar i sin helhet.

VF: Nedskärningar leder till mera arbetslöshet

Bildtext Vänsterförbundet säger nej till nedskärningar i den offentliga sektorn.
Bild: Yle

Vänsterförbundet håller i sitt svar till regeringssonderaren Juha Sipilä (C) fast vid att Finland ska ta sig ur den ekonomiska krisen med hjälp av investeringar i den offentliga sektorn.

Partiet säger nej till nedskärningar i socialskydd, grundservice och utbildning. Vidare motsätter sig Vänsterförbundet mera kärnkraft och försämringar av miljöskyddet.

Vänsterförbundet håller inte heller med om Finansministeriets bedömning om att de offentliga utgifterna ska skäras ner med 4 + 2 miljarder.

- Ju mera staten skär i de offentliga utgifterna, desto mindre blir skatteinkomsterna och desto högre blir kostnaderna för arbetslösheten, anser Vänsterförbundet.

Vänsterförbundet betonar att det behövs mera investeringar i den offentliga sektorn. Speciellt är det landsvägar, järnvägsspår och hamnar som borde uppdateras.

Också bostäder i huvudstadsregionen och andra tillväxtcentra borde prioriteras.

Här är Vänsterförbundets svar i sin helhet.

KD: Satsa på familjerna

Bildtext Enligt Kristdemokraterna borde familjepolitiken vara en central del av beslutsfattandet och man vill få bukt med barnfattigdomen.
Bild: Yle

Även Kristdemokraterna vill ha balans i de offentliga finanserna och göra Finland mer företagarvänligt. Enligt Kristdemokraterna borde familjepolitiken vara en central del av beslutsfattandet och man vill få bukt med barnfattigdomen.

Partiet anser att äktenskapet som institution inte ska försvagas. Kristdemokraterna vill att de eventuella tvistefrågor som uppstår mellan regeringspartierna ska behandlas i förväg, så att de inte försvårar regeringens arbete.

Här är Kristdemokraternas svar i sin helhet.

Centern diskuterar de andra partiernas svar på Sipiläs frågor under veckoslutet. I slutet av nästa vecka väntas regeringsbasen klarna.

Läs också om SFP:s svar här.