Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

SFP vill lindra beskattning och bevara tvåspråkighet

Från 2015
Uppdaterad 30.04.2015 16:12.
Carl Haglund och Anna-Maja Henriksson.
Bildtext Beskattningen måste lindras för att göra det mera lönsamt att arbeta, för att höja sysselsättningsgraden och för att stärka den inhemska köpkraften, skriver SFP i sitt svar till Sipilä.
Bild: Yle/ Luzilla Backa

SFP säger i sitt svar till regeringssonderaren Juha Sipilä (C) att partiet är berett gå med i regeringen. SFP vill lindra beskattningen och förutsätter att tvåspråkighet tryggas.

SFP håller med om finansministeriets bedömning av storleken på nedskärningarna.

- Utgångspunkten måste vara Finansministeriets uppskattning av anpassningsbehovet, dvs. fyra miljarder euro (staten) + två miljarder euro (kommunerna), skriver SFP.

"Stärka den inhemska köpkraften"

SFP vill inte höja skatterna.

- Beskattningen måste lindras för att göra det mera lönsamt att arbeta, för att höja sysselsättningsgraden och för att stärka den inhemska köpkraften.

Låginkomsttagarnas köpkraft ska understödas genom inkomstavdrag.

"Flitfällor ska nedmonteras"

SFP sjunger flexibilitetens lov. Flexibiliteten på arbetsmarknaden måste förbättras, till exempel genom att förbättra möjligheten att göra lokala avtal och genom att förlänga prövotiden.

- Dessutom måste flitfällor nedmonteras för att uppmuntra till arbete.

"Immigrationspolitiken tolerant och pluralistisk"

SFP vill främja en arbetsrelaterad invandring genom att slopa behovsprövningen för utländsk arbetskraft.

- Tidgränsen för uppehållstillstånd efter avlagd examen förlängs betydligt för utländska studenter som har avlagt en examen i Finland för att dessa ska kunna sysselsätta sig i Finland. Immigrationspolitiken ska vara tolerant, trygg och pluralistisk.

"Ägna tanke åt tonfall om eurokrisen"

SFP godkänner Juha Sipiläs skrivning om eurokrisen. Finlands ansvar för andra länders skulder ska inte bli större.

- Enligt vår bedömning ändrar inte skrivningen Finlands tidigare verksamhetslinje. Den ska ge Finlands regering och dess statsminister tillräckligt spelrum i kommande förhandlingar och det är skäl att ännu ägna eftertanke åt skrivningens tonfall, så att den inte leder till feltolkningar angående Finlands linje.

Här är SFP:s svar i sin helhet.

Läs här om de övriga partiernas svar till regeringssonderaren Juha Sipilä.