Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Ska Gennarbyviken bli vik igen?

Från 2015
Uppdaterad 04.05.2015 14:27.
Bildtext Gennarbyviken växer igen.
Bild: yle/Petra Thilman

En knapp majoritet av ortsbor och sommargäster tycker att Gennarbyviken inte ska öppnas till havet igen. Det visar yrkeshögskolan Novias undersökning som också tar reda på hur vattendraget mår.

Vikens nuvarande skick och framtida öde utreds i examensarbeten som baserar sig på samhällets åsikter och biologiska rön.

Det ena arbetet fokuserar på naturvetenskapliga konsekvenser medan en enkät tar reda på vad invånarna runt viken tycker.

Gennarbyviken, som går genom Hangö och Raseborg, stängdes 1957 med en damm vid Stagsund och förvandlades till en sötvattensbassäng.

Det var industrin i Koverhar som behövde vatten och på sikt också Hangö stad för sina invånare. Hangö har fått förlängt lov till 2022 att bilda konstgjort grundvatten av vatten från viken.

Frågor till invånarna

Saranna Sandström studerar miljöplanering vid Novia och har som examensarbete utfört en invånarenkät. Den närliggande bosättningen och fastighetsägarna har fått svara på vad de anser om att eventuellt öppna upp viken till havet och i hurudant skick de bedömer att vattendraget är.

- En knapp majoritet säger nej till en öppning och tycker att det är bra som det är. Sedan finns det de som tror att en öppen förbindelse till havet kunde höja värdet på fastigheterna, säger Sandström som skickat ut enkäterna till berörda postlådor.

Saranna Sandström har frågat folk om Gennarbyviken i sitt examensarbete för yrkeshögskolan Novia
Bildtext Saranna Sandström har frågat invånarna om Gennarbyviken.
Bild: Yle/Kalle Ranta

En vik som växer igen

Nu då stålverket i Koverhar inte mera finns och behovet av processvatten fallit bort kunde man eventuellt tänka om och öppna viken till havet igen, tycker Tenalabon Stig-Henrik Wikström.

- Jag har ju ett längre perspektiv och minns en vik med saltvatten. I dag är vattnet så humusrikt att direkt solen börjar skina på försommaren så stiger vattentemperaturen och fisken flyr fältet. Den övre delen av Gennarbyviken är i verkligt dåligt skick. Den slammar fast och växer igen.

Vattennivån varierar enligt Wikström mycket efter årstiden. Avdunstningen spelar in men också vattentäkter.

- Man kunde kanske ha en nivågräns för hur mycket nivån får sjunka och hur mycket vatten man får ta därifrån.

Undersökningen av Gennarbyviken kommer att presenteras i publikationsnätverket för Finlands yrkeshögskolor Theseus i juni.

Radio Vega Västnyland

2:04

Diskussion om artikeln