Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Framtidens församlingsstruktur en utmaning för kyrkan

Från 2015
Uppdaterad 04.05.2016 13:15.
Ärkebiskop Kari Mäkinen.
Bildtext Ärkebiskop Kari Mäkinen.

Den här veckan samlas kyrkomötet för evangelisk-lutherska kyrkan i Finland till vårsession i Åbo. Mötet ska bland annat fatta beslut om hur framtidens församlingsstruktur ska se ut.

Ärkebiskop Kari Mäkinen beskriver kärnan i det pågående förändringsarbetet.

- Alla församlingar ska höra till någon kyrklig samfällighet och det är också det viktigaste i den här strukturmodellen. Det här betyder att enskilda församlingar är en del av en större helhet som är en kyrklig samfällighet.

- I församlingen på lokal nivå ska man sköta det kyrkliga arbetet och själva församlingslivet, medan samfälligheten ansvarar för ekonomi- och personalförvaltningen.

Som större enheter anses samfälligheterna vara effektivare och strukturreformen motiveras med den ekonomiska situationen i församlingarna.

Det här utvecklingsprojektet, där syftet är att trygga kyrkans verksamhet överallt i Finland och göra det möjligt även för små församlingar att existera, har dock väckt diskussion runt om i landet.

- Vi har så olika församlingar så det är inte självklart att samma modell och struktur är lämplig på alla platser i landet och i alla delar av kyrkan.

- Det här är en utmaning för oss, men det här förslaget utgår från tanken att det är bättre att vi har en lagstiftning och en modell. Inte två olika.

Kyrkomötet har nu möjlighet att godkänna förslaget, att göra ändringar i detaljer i lagförslaget eller att låta ärendet förfalla.

Noterbart är också att eftersom det rör sig om en ändring som gäller lagstiftningen, behöver reformen understödas av en kvalificerad majoritet på 75 procent för att kunna genomföras.

Mer information om kyrkomötet och kyrkomötets dokument finns på kyrkomötets svenska webbsidor.