Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Norge bästa landet för mammor

Från 2015
Lysefjorden nära Stavanger
Bildtext Bland annat Norges goda ekonomi gör att landet får högt betyg i Rädda Barnens mammaindex.
Bild: Johannes Jansson/norden.org

De nordiska länderna placerar sig fortfarande i topp över vilka länder som är bäst i världen för mammor, enligt en rapport från Rädda Barnen. Finland glider ner till en andra plats efter att ha blivit omkörd av Norge.

I Rädda Barnens årliga rapport poängsätts totalt 179 stater runtom i världen utifrån hur de har lyckats eller misslyckats med att främja mammors välmående.

De tio bästa länderna för mammor

1. Norge (2)
2. Finland (1)
3. Island (4)
4. Danmark (6)
5. Sverige (3)
6. Nederländerna (5)
7. Spanien (7)
8. Tyskland (8)
9. Australien (9)
10. Belgien (9)

Siffran inom parentes visar fjolårets placering.

Norge tog över topplaceringen i år då bland annat risken för kvinnor att dö i samband med graviditet eller förlossning klart minskat. Även Norges stabila ekonomi inverkar på placeringen.

En pojke får behandling på ett sjukhus i Somalias huvudstad Mogadishu.
Bildtext En pojke får vård på ett sjukhus i Somalias huvudstad Mogadishu.
Bild: EPA/DAI KUROKAWA

De tio sämsta länderna för mammor

1. Somalia
2. Demokratiska republiken Kongo
3. Centralafrikanska republiken
4. Mali
5. Niger
6. Gambia
7. Elfenbenskusten
8. Tchad
9. Guinea-Bissau
10. Haiti

Finland får för sin del högt betyg vad gäller mammors och barns hälsa samt kvinnornas politiska ställning. De andra nordiska länderna ligger också högt upp på listan med Island på tredje plats och Danmark och Sverige på fjärde respektive femte plats.

Resultatet baserar sig på ett så kallat mammaindex som mäter fem faktorer utgående från internationell statistik.

1) Mammors hälsa: Kvinnors risk att under sin livstid dö av orsaker relaterade till graviditet eller förlossning.
2) Barns hälsa: Dödlighet bland barn under fem års ålder.
3) Utbildningsnivå: Förväntade utbildningstiden för ett barn som börjar skolan.
4) Ekonomisk ställning: Bruttonationalinkomsten (BNI) per invånare.
5) Kvinnors ställning i politiken: Andelen kvinnliga parlamentariker av representanter i folkrepresentationen.

I de ofta instabila staterna som härjas av konflikter söder om Sahara i Afrika är situationen sämre och till exempel Somalia ligger sist på listan. I medeltal dör en av 30 kvinnor till följd av orsaker relaterade till graviditet och vart åttonde barn dör innan de hunnit fylla fem år.

Ojämlikheten stor i städerna

Rapporten belyser också den växande ojämlikheten mellan fattiga och rika mammor och barn i storstäderna i olika länder. Det är främst i städerna där både de mest utsatta och de mest privilegierade bor.

- Miljoner mammor och barn i växande städer har inte tillgång till bland annat hälsovård och rent vatten som de skulle behöva för att hållas friska och vid liv, säger Hanna Markkula-Kivisilta som är generalsekreterare på Rädda Barnen.

Över hälften av jordens befolkning bor i urbana områden och antalet ökar hela tiden, främst i Asien och Afrika.

I utvecklingsländerna bor, enligt rapporten, en tredjedel av de urbana invånarna i slumområden där diskriminering och dyra sjukvårdsavgifter hindrar de fattigaste att få kvalificerad vård.

I fråga om överlevnad är klyftan mellan rika och fattiga speciellt stor i Rwanda, Kambodja, Kenya, Vietnam och Peru. I de här länderna är sannolikheten att ett fattigt stadsbarn dör före sin 5-årsdag upp till fem gånger större än för rika stadsbarn.

Ett barn i ett slumområde öster om Manila på Filippinerna.
Bildtext 860 miljoner människor bor i slumområden i utvecklingsländerna.
Bild: EPA/RITCHIE B. TONGO

USA släpar efter

De senaste årtiondena har barndödligheten totalt sett minskat. Nu dör dagligen 17 000 färre barn än för 25 år sedan. Tack vare bättre tillgång till hälsovårdstjänster har mammors och barns dödlighet minskat i de största städerna i bland annat Etiopien, Guatemala och på Filippinerna.

Barndödligheten är ändå fortfarande ett problem i en del industriländer. Till exempel finns det städer i USA där ojämlikheten mellan rika och fattiga barn är större än i många utvecklingsländer. I medeltal är spädbarnsdödligheten i USA 6,1 dödsfall per 1 000 födslar. Det är tre gånger mer än i till exempel Stockholm.

I USA löper kvinnor också störst risk att dö av orsaker relaterade till graviditet eller förlossning om man inte räknar med utvecklingsländerna. USA placerade sig på plats 33 i mammaindexet.

Diskussion om artikeln