Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Stort behov av ungdomsverkstäder i Borgå

Från 2015
Bildtext (arkivbild)

Regionförvaltningsverket har igen delat ut pengar åt ungdomsverkstäder runt om i Finland. Bland annat i Borgå kommer pengarna väl till pass.

I Östnyland fick Lovisa 53 000 euro, Sibbo 50 000 euro och Borgå 125 000 euro.

Verkstadskoordinator Petra Bärlund-Hämäläinen i Borgå säger att summan ungefär motsvarar det statsunderstöd staden har fått tidigare.

Pengarna delas ut på basis av de ansökningar som kommer in, och Borgå har budgeterat in dem redan tidigare.

– Men alltid är det bra med statsunderstöd som också bekräftar att vi gör ett bra jobb och uppfyller de krav som ställs på oss, säger Bärlund-Hämäläinen.

Mer mångsidig verksamhet behövs

Hon säger att Borgås ungdomsverkstäder lyckas uppnå sina mål. Ungdomsverkstäderna har plats för 40 ungdomar, och för tillfället är det fullt överallt.

I fjol hade staden 139 ungdomar i sina rullor.

– Största delen av dem har antingen gjort en bra framtidsplan eller bundit sig vid arbete eller studieplats, så jag tycker vi uppfyller våra mål riktigt bra.

Behovet för ungdomsverkstäder är stort bland ungdomar i Borgå.

– Vi tacklar vår bit, men jag tror att det ändå skulle behövas mer verksamhet av olika typer så att vi når de ungdomar som har behov av såväl verksamhet som social handledning och framtidsplanering.

Ungdomarna slussas också vidare

I dagens läge är det inte så lätt för ungdomar att hitta sin plats framför allt på arbetsmarknaden, menar Bärlund-Hämäläinen. Något mer borde göras, vilket också syns i att det hela tiden är fullt på Borgås ungdomsverkstäder.

– Men vi har också utbyte av ungdomar. De slussas nog vidare.

Understödet från Regionförvaltningsverket används främst för att anställa handledare och arbetstränare. Verkstäderna i södra Finland kommer under nästa år att ha omkring 350 personer som arbetar med att hjälpa unga.

Inom Regionförvaltningsverket i Södra Finlands område kan man med hjälp av understödet stöda uppskattningsvis 5 000 unga som deltar i verkstadsverksamhet.

Målgruppen är i första hand unga som varken studerar eller arbetar eller som på något annat sätt riskerar att marginaliseras.