Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Staden växer fram på Söderfjärden

Från 2015
Förberedelser för sommarmöte i Sundom. - Spela upp på Arenan

Byggarbetet inför Laestadianernas sommarmöte, suviseurat, på Söderfjärden i Sundom i Vasa har kommit igång bra. På veckoslutet ordnades det första stora talkot och arrangörerna räknar med över 40 000 talkotimmar kommer att krävas innan området är klart för besökarna i slutet av juni.

Suviseurat ordnas på Söderfjärden under det sista veckolutet i juni. Laestadianernas väckelsemöte ordnas varje år och är det största religiösa evenemanget i Norden. Till Vasa väntas ungefär 75 000 besökare.

Organisationsavdelningens ordförande Mikko Uljas berättar byggandet av suviseurastaden just nu pågår för fullt. Till det första talkot kom över 200 personer.

- Varje vardag ordnas mindre talkon och på veckosluten ordnas större talkon, säger Uljas.

Busstransport och övernattning

Talkoarbetare kommer från Österbotten och Södra Österbotten. För dem som kommer från Etseri och Alajärvi ordnas busstransport till talkot. Alla som arbetar på talko bjuds på mat och kaffe och för de långväga arbetarna finns övernattningsmöjligheter.

- Alla är välkomna till suviseuras talko, också de som inte är laestadianer. Arbetet räcker till alla, säger Uljas.

Suviseurat har reserverat 200 hektar åkermark där markarbeten ska göras, en del vägar ska förstärkas och breddas.