Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Barn blir inte hörda i rättssalen

Från 2015
Uppdaterad 05.05.2015 18:22.
Flicka
Bildtext Barn hörs sällan i civilrätten när det gäller vårdnadstvister.
Bild: Yle

Europarådet har gett ut en rapport om hur barn blir hörda i en rättsprocess. I rapporten har man granskat rättssystemet i 10 EU –länder, bland annat i Finland.

Rapporten baserar sig på intervjuer med 50 tjänstemän inom rättsväsendet.

Alla EU-länder är förpliktade att se till barnets bästa och att de blir hörda i en rättsprocess. Men så ser det inte ut i verkligheten.

Kan bli en traumatisk process för ett barn

Det kan vara mycket traumatiserande för ett barn om rättsprocess som inte är barnvänlig, om lokalerna inte är lämpliga och om personalen inom rättsväsendet inte kan bemöta barnet rätt.

Rapporten Europarådets riktlinjer för ett barnvänligt rättsväsende visar att det finns mycket kvar att göra för att rättsväsendet skall bli barnvänligt.

I rapporten kommer det fram att barn sällan får tillräkligt med stöd då de deltar i en rättsprocess. Domstolslokalen och förhöret känns ofta skrämmande för ett barn. Rapporten efterlyser tydliga och enhetliga riktlinjer för hur barn ska höras i en rättsprocess.

Konkreta åtgärder efterlyses, till exempel att barnet informeras och förstår hur processen går till. Det är också viktigt att barnet inte tvingas konfronteras med den person hen vittnar mot då det gäller ett brottsmål. Även användningen av video- eller ljudinspelningar vid ett förhör borde ökas. Från och med nästa år (1.1.2016) kommer också barn mellan 15 och 17 år ha rätt att bli förhörda via video- eller ljudinspelning.

Ingen enhetlig linje i Finland - och stora regionala skillnader

Ett av problemen i Finland är att det inte finns en enhetlig linje som följs då ett barn ska höras.

I bland annat vårdnadstvister, där barnet inte enligt rätten är målsägande glömmer man nästan alltid bort att höra barnens synpunkt - trots att undersökningar visar att barnen gärna vill vara delaktiga i rättsprocesser som påverkar deras liv.

Enligt civilrättslagen som gäller vid vårdnadstvister bör barnen få en möjlighet att uttrycka sin åsikt. Men i verkligheten sker det väldigt sällan hävdar forskare Virve-Maria de Godzinsky vid Institutet för kriminologi och rättspolitik på Helsingfors universitet.

Då det gäller barnskyddsärenden ska rättsväsendet enligt lagen höra barn som är 12 år gamla – vilket man gör. Men även här efterlyser Europarådet i sin rapport att medlemsländerna inför mer enhetliga och objektiva metoder för att bedöma ett barns mognad.

Enligt personal inom rättsväsendet finns det stora regionala skillnader i hur ett barn hörs. Barnet kunde även höras utanför rättssalen eftersom lagen förutsätter att barnet måste skyddas i en rättsprocess. Men i till exempel vårdtvister fäster man för mycket vikt vid att skydda barnet, i stället för att höra det, anser kriminologen Virve de Godzinsky.

Rättsprocesserna för långa

Personalen inom rättsväsendet upplever att processerna är för långa och utdragna.

Dessutom anser man att det inte finns tillräckligt med resurser och att informationsgången mellan de olika instanserna måste förbättras.

I rapporten påpekas det att det vore skäl att utveckla ett mer enhetligare system för hur ett barn blir hört i en rättsprocess.

Dessutom är det vara önskvärt att domare och åklagare skulle ha ett specialkunnande i rättsfrågor som gäller barn.

Personalen inom rättsväsendet behöver utbildning i hur de ska bemöta barn som befinner sig i en rättsprocess.