Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Företagarledamöter missnöjda med juridiken i Pargas

Från 2015
delgeneralplanen för ålön
Bild: Yle/Johanna Ventus

Yttrandet kommer i en motion undertecknad av tre företagare i Pargasfullmäktige. Sverker Karlsson (SFP), Jan Eriksson (SDP) och Kim Lindstedt (Saml.) anser att de i allt för många tvistemål har utgått som förlorare.

De tycker att Pargas stad i fortsättningen ska anlita köptjänster i juridiska frågor, dock endast då kommunförbundets kostnadsfria tjänster inte räcker till.

Samtidigt skulle det vara möjligt att även styra upphandlingen av tjänsterna, så att de alltid representeras av branschexpertis. Därmed skulle såväl staden som berörda företag och invånare spara pengar, anser undertecknarna. I nuläget sköts de juridiska ärendena i Pargas av stadsjuristen.

Öppna Sysilaxviken

SFP:s fullmäktigegrupp anser i en annan motion att Pargas stad som delägare i Pargas vatten AB inte kan tillåta en nedkörning av bolaget innan sötvattenbassängens framtid är utredd. I motionen föreslås också att Pargas vatten snarast ska ansöka om tillstånd att få öppna sötvattenbassängen så att den kan återbördas i sitt naturliga tillstånd som havsvik.