Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

"Jag straffas för att inte ha belastat staten"

Från 2015
Person som skriver på en bärbar dator
Bildtext Nyföretagaren Joachim Hesthammer har under tre års tid jobbat med olika företagsprojekt utan att lyfta vare sig lön eller arbetslöshetsunderstöd. Jag straffas nu för att jag inte har belastat staten ekonomiskt, suckar han.

Anslagen för den så kallade startpengen, som delas ut till nyföretagare, håller på att ta slut. Många TE-byråer har gått in för att dela ut startpeng enbart åt långtidsarbetslösa. Det här svider naturligtvis i skinnet på dem som blir utan.

Startpengen är ett understöd som TE-byråerna – det vill säga de tidigare arbetskraftsbyråerna – efter prövning delar ut till dem som vill starta eget. TE-byråerna lyder under Arbets- och näringsministeriet.

Bildtext Arbets- och näringsbyrån i Åbo har nu gått in för att dela ut startpeng bara till dem som redan har lyft arbetsmarknadsstöd i 300 dagar.

Överdirektör Tuija Oivo, som basar för sysselsättningsfrågorna på Arbets- och näringsministeriet, medger att situationen är allvarlig.

- Det är svårt just nu, konstaterar Oivo som bedömer att anslagen för startpeng är på upphällning i hela landet.

Det finns flera orsaker till att startpengarna håller på att ta slut. Startanslagen är mindre än i fjol, TE-byråerna delade ut mycket startpengar i fjol och 40 procent av den totala sysselsättningspotten är öronmärkt för långtidsarbetslösa. Till exempel arbets- och näringsbyrån i Åbo har nu gått in för att dela ut startpeng bara till dem som redan har lyft arbetsmarknadsstöd i 300 dagar.

Jag straffas för att jag inte har belastat staten ekonomiskt. Så nu ställer jag mig frågan hur vi kan ha ett system där man straffas för att man inte har lyft arbetslöshetsunderstöd.

― Joachim Hesthammer, nyföretagare

Svider i skinnet på den som blir utan

Det här svider naturligtvis i skinnet på dem som inte får startpeng. Nyföretagaren Joachim Hesthammer har under tre års tid jobbat med olika företagsprojekt utan att lyfta vare sig lön eller arbetslöshetsunderstöd.

- Jag straffas nu för att jag inte har belastat staten ekonomiskt, suckar Hesthammer. Så nu ställer jag mig frågan hur vi kan ha ett system där man straffas för att man inte har lyft arbetslöshetsunderstöd.

"Sysselsättningen prioriteras framom kvaliteten"

Mats Löfberg, servicedirektör på arbets- och näringsbyrån i Österbotten
Bildtext Det här är en politisk linjedragning, konstaterar servicedirektör Mats Löfberg i Österbotten. Staten försöker komma åt långtidsarbetslösheten.

Kjell Henriksson, som är direktör på arbets- och näringsbyrån i Åbo, är olycklig över situationen. Det är kvaliteten på företagsidén som borde avgöra om någon får startpeng eller inte, betonar han.

- Det är inte alls bra att vi har mycket mindre pengar för andra målgrupper än de långtidsarbetslösa, konstaterar Henriksson. På sätt och vis kan man säga att sysselsättningsaspekterna prioriteras framom kvaliteten på de projekt som stöds med startpeng.

Henrikssons kollega Mats Löfberg på arbets- och näringsbyrån i Österbotten kan fortfarande dela ut startpengar, men också i Vasa och Jakobstad tryter anslagen.

- Det här är en politisk linjedragning, konstaterar Löfberg. Staten försöker komma åt långtidsarbetslösheten, men samtidigt skulle det vara viktigt att stöda nyföretagsamheten.