Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Skolor stänger när Lojo möblerar om

Från 2015
Karta över skolnätet i Lojo, skolorna med en stjärna hotas av stängning.
Bildtext Karta över skolnätet i Lojo, skolorna med en stjärna hotas av stängning.
Bild: Lojo stad

Åtta skolor föreslås stängas när Lojo ser över sitt skolnätverk. Bland de hotade skolorna finns det flera mindre byskolor.

Lojo vill uppdatera sitt servicenätverk och omfattande åtgärder är att vänta. En hel del skolor hotas av stängning medan dagvården kommer lindrigare undan.

Det är ännu oklart hur gymnasierna drabbas.

Ska spara 4 miljoner

Åtgärderna för skolorna och dagvården beräknas åren 2016-2025 spara 4,3 miljoner.

Investeringsbehovet uppgår till över 16 miljoner euro. Oberoende av hur det går med uppdateringen av servicenätverket så behöver staden investera åtta miljoner euro.

Flera skolor hotas stänga

Åtta skolor hotas av stängning i Lojo. Alla skolor är finskspråkiga.

De är Karstun koulu, Neitsynlinnan koulu, Nummenkylän koulu, Maksjoen koulu, Hyrsylän koulu, Pullin koulu, Lehmijärven koulu och Asemanpellon koulu.

I dag finns det 32 grundskolor i Lojo med en sammanlagd areal på 16 500 kvadratmeter. De nuvarande lokalerna räcker uppskattningsvis till nästan 7 900 studieplatser.

Totalt finns det 5 500 elever medan siffran år 2021 väntas vara 5 700.

Med andra ord finns det alltså teoretiskt sett platser för mycket fler elever än vad Lojo har.

Skolbyggnadernas utveckling
Ritning över Kalasataman koulu i Helsingfors
Jämförelse av två bilder: Dagens skolhus ser väldigt annorlunda ut i jämförelse med hur skolor såg ut förr i tiden.

Många dåliga byggnader

En utmaning är skolor som är i dåligt skick och kräver märkbara investeringar. Enligt en undersökning från 2013 studerar 40 procent av grundskoleeleverna i fastigheter som är i dåligt skick.

Att flytta verksamheten eller att bygga nytt anses vara en bättre lösning på längre sikt.

Dessutom finns det tillräckligt med plats i tillväxtområden.

Målet med servicereformen är att skolbyggnaderna ska vara i effektiv användning och att skolnätet ska komprimeras.

Staden vill också tjäna en märkbar summa på de olika åtgärderna.

Nytt svenskt daghem

Även svenskspråkiga Lojobor berörs. Förslaget är att det byggs eller hyrs lokaler för ett nytt svenskt daghem som ska ersätta det nuvarande daghemmet Laban.

Solbrinkens skola ska i stället använda sig av Labans nuvarande lokaler.

Eftisverksamheten på Åsvalla flyttar enligt förslaget till Solbrinkens skola eller Labanfastigheten och staden säger upp hyresavtalet för Åsvalla.

Virkby skola flyttar till byggnaden där Källhagens skola och Virkby gymnasium finns. Daghemmet Petter skulle stanna på sin nuvarande plats.

Virkby skola
Bildtext Virkby skola föreslås lämna sin nuvarande gula byggnad och flytta in tillsammans med Källhagens skola och Virkby gymnasium.
Bild: YLE/Sofia Lindahl

Svenska skolnätet en långkörare

Det är den svenska utbildningssektionen i Lojo som föreslår ovannämnda åtgärder.

Tidigare har politikerna inte kunnat komma överens om en lösning på utrymmesbristen inom den svenskspråkiga dagvården.

Ärendet bollades mellan en arbetsgrupp och olika nämnder och blev en långkörare.

Stadsstyrelseordföranden Irene Äyräväinen (Saml) leder arbetsgruppen för servicenätverket. Hon säger att hon inte studerat utbildningssektionens förslag så grundligt men hon litar på att det är bra.

Solbrinkens skola i Lojo
Bildtext Solbrinkens skola får mera plats om daghemmet Laban flyttar.
Bild: Yle/Sofia Lindahl

Dagvården kommer lindrigare undan

Några omfattande åtgärder ser inte ut att drabba dagvården. Överlag ska dagvården gå in för att effektivt använda sina lokaler samt använda stadens egna hus istället för att hyra.

Daghemmet Maksjoentien päiväkoti föreslås stänga och dagvårdsplatserna ersätts med privata dagvårdsplatser. Verksamheten vid gruppfamiljedaghemmet Antin Aurinko flyttas till Moisio daghem. Den kommunala dygnetruntvården koncentreras också till Moisio.

Förskolorna ska i mån av möjlighet finnas i samband med grundskolans lägre klasser.

Oklart vad som händer med gymnasierna

Ännu finns det inga konkreta åtgärder för gymnasierna i Lojo. I dag har Lojo fyra gymnasier, finskspråkiga Lohja Yhteislyseon lukio och Nummi-Pusulan lukio, svenskspråkiga Virkby gymnasium samt ett gymnasium för vuxna.

Som bäst utreder de västnyländska kommunerna hur gymnasiekartan i regionen kunde se ut i framtiden. Utredningens resultat kommer att presenteras på ett gemensamt möte för regionens beslutsfattare den 19 maj.

Källhagens skola och Virkby gymnasium i Lojo.
Bildtext I den här byggnanden huserar i dag Källhagens skola och Virkby gymnasium.
Bild: Yle/Robin Lindberg

Beslut i höst

Uppdateringen av servicenätverket manglas som bäst i olika nämnder samt i arbetsgruppen för servicenätverket. Sista ordet har stadsfullmäktige som väntas fatta beslut om det omfattande servicepaketet i slutet av hösten.

Lojo stad informerade igår de lokala medierna om skolnätverket. I dag ordnar Lojo stad ett invånarmöte om hela reformen av servicenätverket i Laurentiussalen klockan 17-20.