Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Hangö följer inte Folktingets råd om tidig språkstart

Från 2015
Uppdaterad 06.05.2015 16:54.
En kvinna skriver på en tavla i ett klassrum.
Bildtext Det blir dyrt och besvärligt med finska och svenska tidigt, anser Hangörektorerna.

Svenska Finlands folkting uppmanar svensk- och tvåspråkiga kommuner att inleda studierna i det andra inhemska språket redan i de första årskurserna. Hangö tycker däremot att det räcker med årskurs tre.

Enligt de nationella läroplansgrunderna ska studierna i det andra inhemska språket inledas senast i årskurs tre, men folktinget förespråkar en tidigare start på undervisningen.

I Hangös grannstad Raseborg kommer staden att gå in för tidig språkstart.

Blir dyrt

Rektorerna och bildningschefen i Hangö har däremot under sina diskussioner kommit fram till att det är onödigt med tidigare start.

De anser att en stor del av barnen i Hangö kommer från tvåspråkiga hem. Om man tidigarelägger undervisningen kommer det att finnas tydliga skillnader kring barns språkkunnande. Det kräver att man grupperar barnen i olika kunskapsnivåer.

Det kräver i sin tur flera undervisningsgrupper och en utökad timresurs.

Bildningsnämnden antecknade utlåtandet för kännedom på sitt möte.

Diskussion om artikeln