Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Flygekorrar drar ner på byggnadsrätt i Gäddvik

Från 2015
Bild: YLE/Fred Wilén

Esbo stad har ritat in bostadshus i Toppelundsparken, vilket fått Gäddviksbor att protestera. Nu jobbar staden på en detaljplan med färre kvadratmetrar.

Planerna på att bygga höghus i Toppelundsparken i Gäddvik har lett till en storm av protesterna bland invånarna. Allt som allt 2 200 namn som motsätter fjolårets utkast till detaljplan har samlat in.

Nu har Esbo stad utarbetat ett nytt utkast där det finns mindre byggnadsrätt än i det tidigare utkastet till detaljplan.

Det område som får användas för bostadsbyggande har begränsats. I det nya utkastet skulle husen byggas längs med Mellstensvägen.

Byggnadsrätten har minskats med hälften, på området finns i det senaste utkastet byggnadsrätt på 5 700 kvadratmeter.

Flygekorrar och stenaltare ska skyddas

Förutom protesterna från invånarna har det uppkommit många andra skäl för att minska på byggnadsrätten i Toppelundsparken. Det bor flygekorrar i Toppelundsparken, i detaljplanen ska deras viktigaste boplatser skyddas.

Esbo stad har också kommit fram till att ett stenaltare på området ska skyddas. Det är den katolska kyrkans lägerskola Stella Maris som förr verkade på området som byggt stenaltaret.

Stadsplaneringsnämnden behandlade det nya utkastet till detaljplan på onsdag kväll, men bordlade ärendet.