Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Idétävling i Jakobstad lockar arkitekter

Från 2015
Uppdaterad 07.05.2015 09:58.
F.d Wärtsiläs byggnad längs Järnvägsgatan
Bildtext F.d Wärtsiläs byggnad längs Järnvägsgatan.

Om planeringen av travbanan i Vasa fick över 60 bidrag får Componentas industriområde i Jakobstad 30 till 50 tävlingsbidrag. Det gissar stadsplanearkitekt Pekka Elomaa. Även från Sverige har arkitekter hört sig för.

Det är många arkitekter som hört sig för om idétävlingen för Sikören i Jakobstad. Det är alltså Componentas tidigare industriområde plus omgivande mark, sammanlagt 25 hektar, som ska planeras. De mest långväga förfrågningarna har kommit från Sverige.

Stadsplanearkitekt Pekka Elomaa förklarar det rikssvenska intresset med att handlingarna finns båda språken.

Stadsplanearkitekt Pekka Elomaa
Bildtext Pekka Elomaa.

- Man får egentligen planera vad som helst och då är det på förhand svårt att ha några speciella förväntningar, säger Elomaa.

Vad ska bevaras?

En viktig fråga är de gamla industrifastigheterna. Enligt Elomaa får man genom tävlingsbidragen en uppfattning om vilka byggnader som kan vara värda att bevara.

I handlingarna till idétävlingen kan man utläsa att vissa av de gamla tegelbyggnaderna är rödmärkta och betraktas som historiskt viktiga. Det gäller till exempel tegelbyggnaden mot Fabriksgatan. En annan prioriterad fråga är idrotten.

En fotbollsstation med 5000 - 6000 sittplatser skall rymmas på området. När man väl lyckats lösa de två frågorna är det sedan fritt fram att låta fantasin flöda.

- Vi vill gärna ha oväntade lösningar, säger Elomaa.

Innovativitet efterfrågas

Kreativa lösningar efterlyses också i inbjudan till tävlingen. Staden Jakobstad och Componenta som arrangerar tävlingen vill se innovativa förslag ifråga om ekologiska, sociala, bostads- och energilösningar.

I prispengar har avsatts 37 000 euro i första pris, 24 000 euro i andra pris och 18 000 euro i tredje pris. Därtill får två lösninar 8 000 euro vardera.

Tävlingsbidragen ska vara inne senast den 29 maj. Enligt Pekka Elomaa kan man troligen utse vinnarna i augusti.