Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Entusiaster vill göra hotat vattentorn till kulturarv

Från 2015
Drumsö vattentorn
Bildtext Kampen om Drumsö vattentorn fortsätter.
Bild: YLE/Christoffer Gröhn

Drumsö vattentorn i Helsingfors föreslås nu tas med i ett europeiskt skyddsprogram för hotade kulturarv. Helsingfors stad har fattat beslut om att riva tornet.

- Det finns både ingenjörsmässiga och arkitektoniska skäl till att ta med vattentornet i skyddsprogrammet. Det är ändå fråga om ett betydelsefullt konstverk, säger Kimmo Sarje, som föreslår att tornet ska tas med i skyddsprogrammet.

Sarje är också med i rörelsen Pro Drumsö vattentorn, som strävar efter att bevara tornet. Helsingfors stad har redan fattat beslut om att det ska rivas, men på grund av olika överklaganden och processer har rivningen ännu inte verkställts.

Drumsö vattentorn

  • Byggdes 1958 och ligger på Örnberget på Drumsö i Helsingfors.
  • Vattentornet togs ur bruk 1996.
  • Tornets kapacitet är 4 500 kubikmeter och det är 34 meter högt.
  • Stadsstyrelsen i Helsingfors beslöt i september 2013 att tornet ska rivas efter en lång process där staden utrett olika användningsmöjligheter för det.

Källa: Wikipedia

Sarje har också överklagat till HFD

Sarje säger ändå att fastän vattentornet skulle tas med i det europeiska skyddsprogrammet betyder det inte automatiskt att rivningsplanerna ställs in.

- Det är ändå ytterligare ett argument för att bevara tornet, säger Sarje, som tror att det finns realistiska chanser att vattentornet tas med i programmet.

Sarje lämnade i november in en överklagan till Högsta förvaltningsdomstolen om att rivningsbeslutet ska förkastas.

I sin överklagan tar han fasta på att tornet ska skyddas och att detaljplanen för området har föråldrats.

- Högsta förvaltningsdomstolen kommer med sitt utslag senast i augusti, säger Sarje.

Närings- Trafik- och Miljöcentralen beslöt i slutet av augusti i fjol att inte skydda tornet, men Drumsösällskapet har överklagat beslutet. Överklagandet ligger nu på Miljöministeriets bord, men där antas man vänta på HFD:s dom.

Malms flygplats föreslås också

Förutom Drumsö vattentorn föreslås tio övriga objekt från Finland till det europeiska skyddsprogrammet. Bland dem finns Malms flygplats, där Helsingfors stad planerar bygga bostäder.

Sju kulturellt värdefulla byggnader i hela Europa väljs till programmet. Valet sker under våren.

Förra gången en byggnad i Finland valdes till programmet var år 2013.

Då föll valet på hotellet och restaurangen Wanha Jokela i Joensuu.