Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Investeringstunga år men flaggan i topp

Från 2015
borgå vattens flagga
Bildtext Borgå vatten går bra - men behöver investera i bland annat ny kommunalteknik på glesbygden.
Bild: Yle/Stefan Härus

Investeringarna för affärsverket Borgå vatten kommer att fortgå i många år.

Också föregående år var rätt investeringsdrygt: Hammars vattentorn sanerades, nya nät byggdes i Stadshagen, i Hindhår och i Majberget. Också nätprojekt på glesbygden var aktuella liksom olika saneringsprojekt.

2014 ett bra år

Investeringarna kommer att vara många också under innevarande år, som under det första kvartalet gått riktigt bra: Både försäljningen av hushållsvatten och avloppsvattenfaktureringen har varit större än året innan, berättar biträdande direktör Mats Blomberg:

- Perioden är kort, så det hinner ännu jämna ut sig, men det är också möjligt att vi stannar på en 0,5 procents ökning, säger Blomberg.

Med tanke på de aktuella investeringarna är det här förstås en bra utgångspunkt.

- Enligt vårt arbetsprogram ska vi punga ut med 6 miljoner euro under 2015 för olika investeringar. Så stora investeringsprojekt har vi inte haft tidigare. Åren verkar bli allt mera investerignstunga, säger Blomberg.

Många projekt 2015

Bland annat ska Borgå vatten fortsätta bygga ut kommunaltekniken på glesbygden och i nya bostadsområden. Gamla rör ska bytas ut bland annat på Ågatan och det handlar också om förberedande arbeten med tanke på byggandet av den nya transportledningen för vatten från antingen Helsingfors eller Päijänne.

Nu har också Hermansö reningsverk varit igång så pass länge, att det börjar vara aktuellt att förnya en del apparatur där.

Allt detta påverkar naturligtvis priserna för hushållsvatten och avloppsrening.

- Vi räknar med prishöjningar på ungefär 5 - 6 procent under de närmaste åren, säger Blomberg.

Utan investeringarna skulle de årliga prishöjningarna stanna vid cirka 2 procent.