Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Erfarenhetsexperter behövs då psykvården planeras

Från 2015
Uppdaterad 08.05.2015 10:31.
Erfarenhetsexperterna Sara Nylund och Pamela Kinnunen.
Bildtext Erfarenhetsexperterna Sara Nylund och Pamela Kinnunen.
Bild: Yle/Minna Almark

Det blir allt vanligare att anlita erfarenhetsexperter då man utbildar vårdpersonal eller gör omorganiseringar inom psykvården. Men deras expertis kunde användas betydligt mera också i Västnyland.

Pamela Kinnunen är en av de totalt 20 svenskspråkiga erfarenhetsexperterna i Finland. Hon blev färdig från Axxell år 2013 och har delat med sig av sina erfarenheter av sin psykiska sjukdom och allt det innebär i bland annat skolor.

- Det handlar om att förmedla upplevelsen av att vara annorlunda och att bära på en skam, förklarar hon. Min diagnos är bipolär sjukdom och jag vill förklara för mänskor vad det innebär att ibland vara som två olika mänskor och vad skillnaden mellan att ha en psykisk och fysisk sjukdom är.

Annat perspektiv

Sara Nylund hör också till de åtta erfarenhetsexperter som blev färdiga för två år sedan från Axxell i Karis. Hon har lidit av depression och tycker också att det är viktigt att dela med sig av sina erfarenheter.

- De ger ett helt annat perspektiv och kännedom om sjukdomen, säger hon.

För Sara Nylund har det också varit tröstande att hon kan använda sina jobbiga erfarenheter på ett bra sätt.

Föreläsningsserie i Raseborg och Hangö

Under vårens lopp har föreningen för utbildade erfarenhetsexperter KoKoA ordnat en föreläsningsserie, som har erbjudits till olika instanser i Hangö och Raseborg. Totalt sex erfarenhetsexperter har föreläst om bland annat drogmissbruk, om ätstörningar och depression och om arbetsplatsmobbning.

De har besökt Ekåsens vuxen- och barnpsykiatriska avdelningar och olika missbrukar - och mentalvårdsenheter.

Seminarium om erfarenhetsexperter i Axxell i Ekenäs.
Bildtext Föreläsnignsseriens avslutande seminarium hölls i Ekenäs.
Bild: Yle/Minna Almark

Mentalvården stampar på stället

I Finland finns det totalt 200 erfarenhetsexperter och deras expertis är nödvändig för att mentalvården i Finland ska börja utvecklas i rätt riktning, säger psykiater Kristian Wahlbeck, som är utvecklingsdirektör för Föreningen för Mental Hälsa i Finland.

- För tillfället stampar den psykiska hälsan på stället, säger han. Det är något som vi inte gör rätt.

"Konstfel att inte lyssna på erfarenhetsexperter"

Enligt Kristian Wahlbeck är det bra att minska på anstaltsvården och i stället använda resurserna på den psykiatriska öppenvården. Men det är viktigt att se till att det inte är kö inom öppenvården och att det är möjligt att få hjälp 24 timmar i dygnet, understryker han.

Psykiater Kristian Wahlbeck, utvecklingsdirektör för Föreningen för Psykisk Hälsa i Finland.
Bildtext Kristian Wahlbeck.
Bild: Yle/Minna Almark

- Det är viktigt att ta med erfarenhetsexperter i vården bland annat för att de kan ge det kamratstöd som ingen annan kan ge, säger han. För de professionella experterna är det omöjligt att se saker från insidan med klientens egna ögon. Därför är det oerhört betydelsefullt att få med erfarenhetsexperter.

Kristian Wahlbeck anser att erfarenhetsexperterna ska finnas med i alla arbetsgrupper och styrgrupper som gäller och mental- och missbrukarvården.

- Att inte ta med erfarenhetsexperter i beslutsfattandet är ett konstfel i dagens läge, slår han fast.

Oroväckande utveckling inom psykvården

I Raseborg har det skett stora förändringar inom den psykiatriska vården under en väldigt kort tid. Både Sara Nylund och Pamela Kinnunen ser gärna att deras erfarenheter hade en större betydelse då stora beslut om vården fattas.

- Vi har inte kommit så långt att vi skulle få sitta med i någon ledningsgrupp, säger Sara Nylund. Beslut görs nog utan att höra erfarenhetsexperter och sådana som har erfarenheter av mentalvården.

Enligt henne är det ledsamt eftersom förändringarna inom psykvården har varit så stora.

- Visst är det skrämmande vart vi är på väg. Man kör ner så mycket utan att först bygga upp det som först borde byggas upp, säger hon. Det känns som om situationen i Raseborg är väldigt osäker.

Också Pamela Kinnunen är orolig över situationen i Raseborg.

- Det är ledsamt att vi inte får varken den anstaltsvård eller framför allt den öppna vård som vi skulle behöva. Jag skulle önska att här fanns möjlighet att få hjälp dygnet runt sju dagar i veckan, säger hon. Det borde satsas mera på det.

Radio Vega Västnyland

7:58

Diskussion om artikeln