Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Nya regeringsbasens ideologi - kolla vårt politiska fyrfält!

Uppdaterad 04.05.2016 09:27.
Graf över C:s, Saml:s och Sannf:s riksdagsledamöter på politiskt fyrfält

De här frågorna väger tyngst

"Vänster"

 1. Social- och hälsovården bör i första hand produceras som offentliga tjänster. (0,29)
 2. Lagen bör garantera arbetstagaren en minimiarbetstid. (0,28)
 3. Storleken på elevgrupperna i grundskolan bör begränsas i lag till till exempel 20 elever. (0,23)

"Höger"

 1. Statens och kommunernas ekonomi bör i första hand balanseras genom att skära ner utgifterna. (0,31)
 2. Ett Natomedlemskap skulle stärka Finlands säkerhetspolitiska ställning. (0,30)
 3. Tiden för utbetalning av arbetslöshetsskydd bör förkortas. (0,29)

"Konservativ"

 1. Invandringen till Finland bör begränsas för att minska risken för terrorism. (0,40)
 2. Finland skulle klara sig bättre utanför euron. (0,32)
 3. Det behövs flera poliser i Finland. (0,28)

"Liberal"

 1. Finland bör ta ett större ansvar för asylsökande som kommer till EU-området. (0,36)
 2. Tanken att hela Finland ska vara bebott är förlegad. (0,32)
 3. Arbetet för att stävja klimatförändringen bör prioriteras fram om industrins konkurrenskraft. (0,28)

Fyrfältet ovan visar riksdagsledamöternas ideologiska inriktning enligt en analys av svaren i Yles kandidatkompass.

I utgångsläget visas enbart de partier som förhandlar om att bilda regering, det vill säga Centern, Sannfinländarna och Samlingspartiet.

Med hjälp av knapparna ovanför grafen kan du visa oppositionens ledamöter, eller alla partiers ledamöter på en gång. Du kan även granska ledamöter från enskilda valkretsar.

Högerkonservativ regering

De tre regeringsbildande partiernas riksdagsgrupper är både mera högerinriktade och mera konservativa än riksdagen som helhet.

Samlingspartiets riksdagsgrupp har den tydligaste högerprofileringen medan Centern och Sannfinländarna är närmare mittlinjen.

Grafen ger också vid handen att Sannfinländarnas riksdagsgrupp står för de mest konservativa värderingarna. Centerns tyngdpunkt ligger likaså på den konservativa sidan, medan Samlingspartiet är liberalare än sina blivande regeringspartners.

Oppositionen är huvudsakligen vänsterliberal

Fyrfältet visar att Kristdemokraternas riksdagsgrupp ideologiskt är väldigt nära den nya regeringen. Svenska folkpartiets ledamöter företräder liknande ståndpunkter som den kommande regeringen på vänster-höger-axeln, men är på den liberala sidan av fyrfältet i motsats till Centern och Sannfinländarna.

Största delen av den blivande oppositionen, alltså Socialdemokraterna, Vänsterförbundet och De gröna, återfinns huvudsakligen till vänster om den blivande regeringen och de flesta av dem är också betydligt liberalare än regeringsbildarnas ledamöter.

Skiljelinjen mellan regering och opposition verkar alltså i rätt lång utsträckning bli en ideologisk skiljelinje, där de huvudsakliga motpolerna är regeringspartiernas högerkonservatism och oppositionens vänsterliberalism.

Om metoden

Inför riksdagsvalet lät Svenska Yle analysera riksdagskandidaternas svar i kandidatkompassen med hjälp av en statistisk metod. Faktarutan här invid visar hurdana svar som vägde tyngst i att avgöra ledamöternas placering i fyrfältet.

Du kan läsa mer om metoden i den tidigare artikeln "Hitta din kandidat i det politiska fyrfältet".