Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Lojobor oroar sig för servicen

Från 2015
Centrums hälsostation i Lojo.
Bildtext Lojos hälsostationer ska krympa från åtta till tre fram till år 2025. Bland andra hälsostationen i centrum blir kvar.
Bild: Yle/Marica Hildén

Planer på färre hälsostationer och skolor i Lojo leder till oro bland invånarna.
På invånarmötet i Laurentiussalen ställdes många frågor om Lojos planer på att se över all den service staden erbjuder.

På torsdagskvällen (8.5) ordnade Lojo stad ett invånarmöte med föreläsningar. Sedan ställde engagerade Lojobor frågor i närmare en timmes tid.

Under den första delen av invånarmötet sa en man ilsket att han är full av hat och tyckte att staden tar allt, både skolor, tandvård och så vidare. Han lugnade sedan ner sig och diskussionen var därefter lugn och sansad.

Under det här invånarmötet ställdes inte en enda fråga om svensk service.

Varför inte våga investera?

I publiken tog en dam fasta på en prognos som presenterades under kvällen om befolkningsutvecklingen i Lojo fram till år 2029.

Invånare mellan 0 och 29 år minskar från år 2013 till år 2029 med fyra procent, och den arbetsföra befolkningen minskar med tio procent.

När prognosen visar sådana här nedåtgående siffror, kan verkligen det enda svaret från Lojo stad då vara att minska på service för barn och unga, frågade den här damen.

- Om vi gör så här, så sticker den arbetsföra befolkningen från staden.

En djärv stad skulle kanske tvärtom tänka på att investera i service som lockar hit barnfamiljer och mänskor i arbetslivet, sade hon.

Irene Äyräväinen.
Bildtext Rätt vård i rätt tid behövs, anser Irene Äyräväinen.
Bild: Yle/Robin Lindberg

Radikal förändring ett måste

Det blir Lojo stads ekonomidirektör Henri Partanen som får svara på den här frågan.

- Visst kan vi ha lån, om vi har förmåga att betala tillbaka dem.

I sitt tal tidigare på kvällen sade Partanen att Lojo måste höja skatterna varje år, om ingenting radikalt görs.

Om vi fortsätter som nu måste inkomstskattesatsen i Lojo vara över 25 procent om 14 år och det här är ohållbart, sade Partanen i sitt anförande om de två stigarna för stadens ekonomi.

Förstås måste vi satsa på att få nya invånare, svarade Partanen på damens fråga.

- Men vi måste få servicenätverket och servicen i skick så att vi sedan, med de resurser vi har, kan producera sådan service som lockar nya invånare hit till Lojo, svarade ekonomidirektören.

Henri Partanen, ekonomidirektör i Lojo.
Bildtext Om vi fortsätter som nu måste inkomstskattesatsen i Lojo vara över 25 procent om 14 år, sade Lojo stads ekonomidirektör Henri Partanen.
Bild: Yle/Robin Lindberg

Mer öppenhet önskas

Sedan önskades mer direkt, ärlig och öppen information av Lojo om arbetet med servicenätverket.

- Nu fick vi igen respons, men det är ju därför vi är här, sade Irene Äyräväinen (Saml), som höll i trådarna under invånarmötet.

Äyräväinen är ordförande för den arbetsgrupp som koordinerar det stora arbetet med servicenätverket. Hon är också stadsstyrelsens ordförande i Lojo.

- Allt det som Lojo stads utvecklingsdirektör Eero Soinio i kväll har berättat om finns nog till påseende för kommuninvånarna, sade Äyräväinen.

All information om arbetet med servicenätverket kan invånarna hitta i stadens bibliotek, förklarade Pasi Perämäki, som är centralförvaltningens verksamhetsledare i Lojo och tf stadsdirektör.

Pasi Perämäki, verksamhetsledare för centralförvaltningen i Lojo.
Bildtext Tf stadsdirektör Pasi Perämäki beklagade att så få mänskor hade kommit till invånarmötet.
Bild: Yle/Robin Lindberg

Tre hälsostationer i stället för åtta

Soinio sade i sitt tal om arbetet med stadens servicenätverk att Lojo blir kriskommun 2018 eller senast 2019, om inget görs.

Han berättade bland annat att Lojos hälsostationer ska krympa från åtta till tre fram till år 2025. De hälsostationer som blir kvar är hälsostationerna i centrum, Tynnismalm och Pusula.

Kimmo Haapasalo.
Bildtext Konsulten Kimmo Haapasalo föreläste om förändringar i servicebehoven och vilken inverkan de har på stadens ekonomi. Video från kvällen kommer att sättas ut på stadens webbplats.
Bild: Yle/Robin Lindberg

Invånarna får större ansvar

Det är svårt för att för mig som kommunal tjänsteman, som har fått vara med och bygga upp välfärdssamhället, se hur det avvecklas, sa Eero Soinio, som var kommundirektör i Nummi-Pusula fram till fusionen med Lojo.

- Välfärdssamhället förändras så att kommunens roll som den som bär allt minskar och vi kommuninvånare måste själva ta mer ansvar för olika saker.

Sami Tantarimäki.
Bildtext Filosofie doktor Sami Tantarimäki från Turun Yliopisto berättade om vad skolnedläggningar har lett till runtom i Finland.
Bild: Yle/Robin Lindberg

Hemsjukhus

Hemvården i Lojo ska förstärkas bland annat med hemsjukhus.

Centralförvaltningen ska i framtiden finnas i sju hus i stället för i tolv, som det är i dag.

Staden ska ge kundbetjäning i biblioteken, som ska utvecklas till invånarnas vardagsrum med olika slags service.

Invånarmöte i Lojo.
Bildtext Över 80 personer fanns på plats i Laurentiussalen. Lojo har omkring 47 000 invånare.
Bild: Yle/Robin Lindberg

Längre väg till hälsostationen

Det kom respons på planerna på att drastiskt minska på antalet hälsostationer. Det verkar kallt - mänskan glöms bort, sade någon i salen.

Alla från till exempel Virkby och Gerknäs måste ta sig till Lojo centrum för besök på hälsostation.

Hur går det för äldre som inte har bil, när det är ont om allmänna kommunikationsmedel?

Läkaren kan komma till servicehuset i Virkby

Meningen är inte att lämna någon i sticket, svarar chefsöverläkare Mira Uunimäki.

- Om hälsostationen i Virkby stänger, kan en läkare till exempel komma till seniorhuset i Virkby, för mottagning för dem som har svårt att ta sig till centrum.

Dessutom kan man se till att patienten med tidsbeställning kan få gå till hälsostationens vårdpersonal, som kan komma till seniorhuset i Virkby.

Svårare att lära sig i större klasser

Och på tal om Lojos planer att stänga åtta skolor, nämnde någon att barnneurologer har varnat för att inlärningssvårigheterna ökar i klasser med fler än 20 barn.

Målet är att ha maximalt 25 elever i klassen, säger bildningsdirektör Katri Kalske, medan målet tidigare har varit 20 elever i klassen.

- Om vi har färre skolor, får vi å andra sidan möjlighet att vid behov dela in klassen i mindre grupper, förklarar Kalske.

Hur få lägre sjukhuskostnader?

Behovet av äldrevård kommer att öka med 91 procent i Lojo från år 2013 till år 2029, visar en prognos.

Behovet av specialiserad sjukvård ökar med över 80 procent, enligt prognosen.

En dam i publiken konstaterade att utgifterna för skolorna är höga, men mycket högre är utgifterna för den specialiserade sjukvården i Lojo. Hur får man ner de kostnaderna?

Rätt vård i rätt tid behövs, anser Irene Äyräväinen.

- Man kan många gånger undvika vård på sjukhus, om den grundläggande hälsovården är effektiv och patienten vid första besöket på hälsostationen får rätt diagnos och rätt vård.

Beslut i år?

Arbetet med att förnya servicenätverket fortsätter i Lojo.

I sista hand ska stadsfullmäktige sedan fatta besluten om vilken service Lojo ska ha.

Målet är att besluten ska fattas i år.

Skolplaner oroar Virkbyföräldrar
Skolor stänger när Lojo möblerar om
Svenska skolpusslet i Lojo tar form
Lojo vill förnya all service
Simo Juva: Jag har lärt mig att älska Lojo

Radio Vega Västnyland

9:37