Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Ingå vill att skolan satsar på invandrarna

Från 2015
Uppdaterad 12.05.2015 06:50.
Merituulen koulu i Ingå renoveras
Bildtext Det finns så många invandrarbarn i Merituulen koulu i Ingå att det behövs en förberedande undervisningsgrupp i skolan.
Bild: yle/Petra Thilman

Invandrare i Ingå ska integreras i sin klass inom ett år. Bildningssektorn vill därför grunda en förberedande undervisningsgrupp som ska grundas i den finska grundskolan Merituulen koulu eftersom där finns ett klart behov för en sådan grupp.

För tillfället finns 27 elever med invandrarbakgrund i Merituulen koulu. Mari Sjöström som är tf bildningschef i Ingå säger att rekommendationen för en grupp för förberedande undervisning är 10-12 elever.

- Tanken är att eleven inom ett läsår ska integreras i sin klass. Ibland kan det gå fortare än så, förklarar hon.

Hon säger att eleverna i gruppen lär sig samma saker som alla andra elever i samma ålder.

- Eleverna lär sig alltså inte enbart språket.

Eleverna i gruppen kommer från olika årskurser i Merituulen koulu.

- Åldern på eleverna är inte avgörande, snarare är det elevens behov som avgör.

Klassdörr i Merituulen koulu
Bild: Yle/Robert Ehrnsten

Mest ester och ryssar

Eleverna med invandrarbakgrund kommer enligt Sjöström främst från Estland och Ryssland.

- I Merituulen koulu finns också elever som har kommit längre ifrån.

Mari Sjöström säger att vissa elever som finns i den förberedande undervisningsgruppen kan vissa timmar integreras i sin egen klass.

- Det är också viktigt att man förklarar för eleverna att det här är din klass.

Besök till Kyrkslätt

På andra håll i landet finns motsvarande grupper. Merituulen koulus rektor Satu Suonpää och tf bildningschef Mari Sjöström har bekantat sig med en motsvarande grupp i Kyrkslätt.

- Vi har bland annat pratat med en lärare som har en förberedande undervisningsgrupp om vad som är viktigt och vad man ska tänka på, berättar Mari Sjöström.

Under besöket i Kyrkslätt fick Sjöström och Suonpää också veta vilket undervisningsmaterial som behövs för gruppen.

- Deras erfarenheter har varit goda. Det verkar ha varit ett lyckat val och ett lyckat beslut att grunda en förberedande undervisningsgrupp.

"Tervetuloa"-skylt i nyrenoverade Merituulen koulu
Bild: Yle/Robert Ehrnsten

Nöjda med verksamheten

Sjöström säger att både elever och personal är nöjda med verksamheten.

- I vissa fall kan det vara en belastning för den övriga undervisningen om det inte finns någon förberedande undervisningsgrupp.

Hon säger att en förberedande undervisningsgrupp är ett bra sätt att stöda eleverna i deras skolgång.

- Nu ska vi ha en förberedande undervisningsgrupp i ett år och sedan får vi se vilket behovet är nästa år. Det troliga är ändå att behovet inte minskar, säger Mari Sjöström.

Hon säger att det är viktigt att analysera behovet under hösten för att kunna ta ett eventuellt behov i beaktande då nästa års budget planeras.

Fullmäktige har sista ordet

Bildningsnämndens finska sektion godkände den 27 april förslaget som kräver att en klasslärarvakans och en skolgångsassistent inrättas från och med första augusti.

De nya tjänsterna kräver ett tilläggsanslag på 33 000 euro i 2015 års budget. För att köra i gång den förberedande undervisningsgruppen krävs också en ny läroplan.

Läroplanen utarbetas utgående från Utbildningsstyrelsens riktlinjer.

Bildningsnämnden godkände planerna på sitt möte den 11 maj. Under våren ska kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ännu säga sitt om saken.

Artikeln har uppdaterats den 11 maj med beslutet från bildningsnämnden.