Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Sasi: C och Saml är inte problemet i nya regeringen

Från 2015
2 min

Svenska Finlands Folkting fick på lördagen lugnande besked från regeringsförhandlingarna. Grundlagen skyddar fortsatt språklig service. Men Sannfinländarna har ett tryck på sig att spara på språkliga utgifter.

Kimmo Sasi, tidigare riksdagsman för Samlingspartiet, omvaldes som andra viceordförande för Folktinget på lördag. Det var han som vid Folktingssessionen rapporterade från regeringsförhandlingarna.

- Vi får ett strategiprogram som är klart kortare än tidigare. Man får knappast in många meningar om språkfrågor, tror Kimmo Sasi.

Men både Samlingspartiet och Centern respekterar de språkliga rättigheterna och att det inte blir några ändringar i denna policy.

Sannfinländskt sparkrav på språket

I en resolution från Folktingets session krävs en fortsättning på Finlands nationalspråksstrategi. Folktinget har förväntningar på regeringsprogrammet och på de partier som bildar regeringen.

- Man kommer säkert att diskutera språkfrågor under regeringsförhandlingarna. Det kommer säkert ett visst tryck på Sannfinländarna att spara på språkliga utgifter. Men grundlagen sätter ändå grunden, det ger ett visst tvång, enligt Kimmo Sasi.

Han tror att både Samlingspartiet och Centern vill visa att det inte sker någon ändring detta hänseende. Man vill visa man respekterar mångfalden och de språkliga rättigheterna.

"'Felaktiga farhågor"

Kimmo Sasi säger att såna farhågor är felaktiga, att man drastiskt kommer att skära ner i språkliga utgifter. Alla kommer att få service på sitt modersmål.

Dock finns idéer om olika provordningar i östra Finland om ryska i stället för svenska i skolan. De kommer säkert att diskuteras. Sasi hoppas fortfarande att det inte blir några förändringar i detta hänseende.

Många andra reformer kan också försvåra den svenska servicen varnar Folktinget, till exempel inom vårdsektorn.

Om det organiseras väl behöver det inte bli några problem, säger Kimmo Sasi. Men när vi får större enheter, kan kunskapen i svenska vara mer begränsad.

Tidigare språkundervisning?

Folktinget krävde på lördagen att regeringen förbinder sig att stärka och utveckla kunskaperna i nationalspråken. Undervisningen borde inleds redan i de första årskurserna.

- Det är en god tanke, säger Kimmo Sasi, men då behöver man resurser. Om man tidigarelägger undervisningen, måste man kanske ha färre kurser senare.

Då måste man diskutera om det är en bra policy om det betyder att man istället helt måste avbryta språkundervisningen senare i de övre klasserna i grundskolan.