Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

EU föreslår kvotsystem för flyktingar

Från 2015
Den italienska kustbevakningens räddningsoperation på Medelhavet den 2 maj 2015.
Bild: AFP / Lehtikuva

EU-kommissionen kommer nästa vecka att föreslå ett kvotsystem för flyktingar för medlemsländerna. Syftet är att få en jämnare fördelning av de flyktingar som kommer över Medelhavet mellan EU:s medlemsländer.

Kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker ska enligt uppgifter föreslå ett kvotsystem som omfattar 20 000 flyktingar om året.

De här flyktingarna skulle delas upp jämnt mellan medlemsländerna, baserat på ländernas folkmängd, bruttonationalprodukt, arbetslöshet och antalet flyktingar som länderna tidigare tagit emot.

Italien, Tyskland och Österrike stöder förslaget, men det är ändå osäkert hurudvida det godkänns. Storbritannien och speciellt de östeuropeiska länderna motsätter sig förslaget.

Av alla EU-länder mottar Tyskland, Italien och Sverige flest asylansökningar. Tyskland och Sverige tar emot nästan hälften av alla flyktingar som kommer till EU-länderna.

EU-länder som är med i FN:s säkerhetsråd försöker dessutom få tillstånd av organisationen att förhindra flyktingarna från att ta sig in i människosmugglarnas båtar vid Libyens kust.

EU vill förstöra smugglarnas båtar innan flyktingarna har tagit sig ombord. Ryssland har meddelat att det anser att det här är att överdriva.

The Guardian skriver att den militäroperation som EU planerar utanför Libyens kust kan blanda in försvarsalliansen Nato. Människosmugglarna på Medelhavet har sannolikt kopplingar till paramilitära grupper och terroristgrupperingar som regerar i Libyen. De har vapen på den libyiska kusten som kan användas för att försvara båtarna.

En militäroperation ter sig också osannolik eftersom det skulle kräva en formell vädjan av Libyen, där det politiska läget är kaotiskt.

Diskussion om artikeln