Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

HNS gillar att vården i Västnyland krymper

Från 2015
Bild: YLE/Rolf Granqvist

Det är bra att utbudet av specialiserad vård i Västnyland har krympt och fortsätter att krympa.

Det anser vd:n för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HNS Aki Lindén.

Lindén applåderar därför också planerna att flytta den psykiatriska vården vid Västra Nylands sjukvårdsområde VNS från Ekåsen intill ett nytt hus invid det somatiska sjukhuset i Ekenäs.

Han ser flytten som ett led i processen där den överdimensionerade specialistvården i Västnyland anpassas till regionens behov och kopplas samman med primärvården.

Västnyland behöver specialistvård

Lindén understryker i sin beredning till HNS styrelse på måndag (11.5) att det trots allt behövs specialistvård också i Västnyland eftersom Hangö ligger så långt borta från andra sjukhus och regionen har mycket fritidsbosättning. Regionens tvåspråkighet spelar också in när vårdbehoven bedöms.

Den gamla tanken om ett stort nybygge vid sjukhuset i Ekenäs har nu begravts. Ett gammalt intentionsavtal mellan Raseborg och HNS ska därför ersättas av ett nytt. Det nu aktuella tillbygget ska tjäna enbart mentalvårds- och missbrukarklienter.

Raseborg ansvarar för byggandet av det så kallade Psykehuset men VNS blir huvudhyresgäst.

7,4 miljoner euro

Bygget och flytten från Ekåsen innebär att den psykiatriska vårdens personal minskar så att årsverken krymper från 80 till 60. Vården får också klara sig med närmare hälften mindre yta.

VNS-psykiatrin har nu 5 300 kvadratmeter och i nybygget endast 3 200. Men hyran som VNS betalar till Raseborgs stad sjunker med endast 10 000 euro per år så att VNS betalar 313 000 euro i hyra till Raseborg per år.

De årliga driftskostnaderna sjunker med 1,2 miljoner. Men samtidigt sjunker också intäkterna med 1,6 miljoner euro eftersom verksamheten krymper, till exempel antalet vårdplatser minskar avsevärt.

Raseborgs stad kommer att använda en liten del (20 procent) av Psykehuset eller 550 bruttokvadratmeter för den kommunala mentalvården medan VNS utnyttjar 80 procent eller cirka 2 200 bruttokvadratmeter. Hyresavtalet ska gälla i 25-30 år.

Bygget uppskattas kosta 7,4 miljoner euro.

Ekenäs hälsostation och många andra funktioner flyttar in i Västra Nylands sjukhus.

Styrelsen för HNS tar på måndag ställning till det nya intentionsavtalet med Raseborgs stad.