Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Rådhuset i Jakobstad ska restaureras

Från 2015
Rådhuset i Jakobstad

De sprickor som finns i Rådhusets källarväggar och –valv ska åtgärdas så fort som möjligt. Stadsstyrelsen godkände tekniska nämndens förslag till reparationer och föreslår för fullmäktige att 1 600 000 euro reserveras för ändamålet.

Sprickorna i väggarna och valven i Rådhuset i Jakobstad blir allt större

Enligt mätningar som gjordes i slutet av år 2014 är sprickorna nu så stora att det finns en risk för ras. Sprickorna upptäcktes av personalen vid utrymmesförvaltningen redan för tio år sedan. Sprickorna kommer av att byggnadens stock krossbädd murknar och byggnaden sjunker.

Sydvästra hörnet av Rådhuset i Jakobstad ser ut så här

Eftersom byggnadsarbetena vid torgparkeringen snart inleds måste reparationerna av Rådhuset göras på samma gång. Grunden till torgparkeringen ligger på en lägre nivå än Rådhusets grunder och byggnadsarbetet påverkar Rådhusets grunder.

Kilar har slagits in i väggarna för att stödja konstruktionen