Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

"Deltidssjukledighet bra sätt att bota psykisk ohälsa"

Från 2015
Många finländare upplever att ekorrhjulet går allt för snabbt i dag. Stressen har blivit en vanlig folksjukdom. Bild/ YLE/Juha-Pekka Inkinen
Bild: YLE/Juha-Pekka Inkinen

Deltidssjukledighet är ett effektivt sätt att minska på sjukfrånvaro på grund av mental ohälsa, och borde tillämpas oftare. Det här anser Föreningen för mental hälsa, som deltar i en internationell konferens om arbete och mental hälsa som pågår som bäst i Helsingfors.

Ett tema som diskuteras är deltidssjukledighet, som kan vara till stor hjälp för dem som lider av psykisk ohälsa.

Lägre tröskel för att återgå till arbetslivet

Enligt Föreningen för Mental Hälsa i Finland finns det klara bevis för att ju längre en arbetstagares sjukledighet drar ut på tiden, desto svårare är det att återgå till arbetslivet. Därför vill man att det ska bli lättare att bli beviljad deltidssjukledighet i Finland. För tillfället betalas det ut deltidssjukledighet i högst 120 vardagar, och arbetsgivaren behöver inte godkänna en en ansökan.

- Deltidssjukledighet används allt för lite. Orsaken är att det finns brister i lagstiftningen. Det krävs bland annat att man ska ha varit på heltidssjukledighet i minst två veckor innan. Samtidigt vet vi att det här möjliggör att fler kan återvända till arbetslivet, säger Kristian Wahlbeck, psykiatriutvecklingsdirektören vid Föreningen för Mental Hälsa, som deltar i konferensen.

Psykiater Kristian Wahlbeck, utvecklingsdirektör för Föreningen för Psykisk Hälsa i Finland.
Bildtext Kristian Wahlbeck från Föreningen för Mental Hälsa i Finland.
Bild: Yle/Minna Almark

Enligt Föreningen för Mental Hälsa är det allmänt känt att delaktighet i arbetslivet eller studielivet stöder den psykiska hälsan hos de flesta. Därför är deltidssjukledighet ett bra sätt att återhämta sig från till exempel depression eller utbrändhet, och ett sätt att upprätthålla sociala kontakter och vardagsrutiner. Utarmade sociala nätverk är något som kan försämra situationen för den som lider av mentala problem.

- Arbete är bra för oss människor. Det ger oss ett social nätverk och innehåll i livet, vilket ofta är bra för den som återhämtar sig från psykisk ohälsa, säger Wahlbeck.

Psykisk ohälsa står samhället dyrt

Att öka användningen av deltidssjukledighet är ett förmånligt sätt för samhället att stöda att alla kan vara delaktiga. Inget annat hälsoproblem skapar lika mycket utgifter för samhället som psykisk ohälsa. Det syns i sjunkande produktivitet, frånvaroutgifter och mänskligt lidande. Därför är det viktigt att arbetsplatserna tar tag i det här genom att erbjuda deltidssjukfrånvaro, ha en frisk ledarskapskultur och en heltäckande arbetshälsovård, anser Föreningen för Mental Hälsa.

- Vi förlorar cirka fyra miljoner arbetsdagar i året på grund av psykisk ohälsa, det är frågan om enorma kostnader, säger Wahlbeck.

Internationellt finns det goda exempel på företag som har lyckats minska på mängden sjukfrånvaron, konstaterar Wahlbeck.

- Här på konferensen har vi talat mycket om British telecom, där man har lyckats minska radikalt på sjukfrånvaron på grund av psykisk ohälsa bland annat genom att förbättra ledarskapet och ge arbetstagarna större kontroll över sitt arbete och öka möjligheten till att kombinera arbetsliv och familjeliv på ett flexibelt sätt.

Enligt Kristian Wahlbeck borde Folkpensionsanstalten införa mera flexibla regler. Men det handlar också om att upplysa medborgarna.

- Varje finländare borde inse att det inte alltid är bäst för den psykiska hälsan att isolera sig hemma, utan det kan vara bra att småningom återvända till arbetet.