Hoppa till huvudinnehåll

Familj

Buu-klubben
Yle Watt

Emina Arnautovic: Varför finns inte mormor i kärnfamiljen?

Från 2015
Uppdaterad 12.05.2015 13:43.
Emina Arnautovic
Bildtext Emina Arnautovic efterlyser en attitydförändring i vår syn på äldreomsorg
Bild: Yle/Roger Källman

Emina Arnautovic är utbildad närvårdare och ifrågasätter det sätt som vi sköter våra äldre på. Visserligen är vården rättvis, men är den sådan som man vill ha och som passar för alla?

"Som närvårdare själv upplevde jag nog att vården i Finland betraktas som det mesta här: rättvis behandling som i praktiken betyder likadan behandling av alla."

Enligt Emina står det vackert i alla strategier att vi ska utgå från individen, men det här fungerar inte i praktiken, när var och en förutsätts fungera på exakt samma sätt och ha exakt samma behov samtidigt.

"Man utgår ifrån att alla gamla vill bo hemma. Att alla gamla vill äta gröt på morgonen. Alla ska duscha på fredagar och en viss tidpunkt på dagen."

Vid årsskiftet trädde en ny lag om äldreomsorg i kraft. Allt fler äldre ska bo hemma med hjälp av hemvård och andra tjänster i öppenvården. Kommunen får erbjuda dygnet runt-vård endast om det finns medicinska skäl, inte om den äldre eller de anhöriga så önskar. Lagen väcker oro hos många som är insatta i äldreomsorgen.

Många kommer också ihåg skräckexemplet som togs upp i MOT där den minnessjuka 88 åriga Henry Westerdahl lämnades utan vård i fyra dygn eftersom hemvården glömde bort honom.

Emina Arnautovic anser att samhället borde göra mycket för att förbättra omsträndigheterna i äldreomsorgen, men hon efterlyser också en attitydförändring på individnivå:

"Vi bor i ett individualistiskt samhälle och vill man ha en attitydförändring så ska man börja inifrån."

"Hur behandlar du, jag och alla andra våra gamla i vardagen här Finland? I lagen står att kärnfamilj är mamma, pappa, barn. Mormor, nå hon räknas inte som min kärnfamilj. Bevare mig! Tror nog att förändringen ska alltid börja med oss själva. Vid vårt köksbord. Hur talar vi om gamla, hur ofta uppmanar vi våra barn att de ringer sina mor-o far föräldrar."

Ny vårdlag för äldre oroar