Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Studiemotivationen påverkas inte av mellanår

Från 2015
Studerande sitter böjd över papper vid ett bord
Bild: Yle

Ett mellanår mellan gymnasie- och universitetsstudierna försvagar inte ungas studiemotivation eller studieprestationer.

De studerande som tar ett mellanår mellan gymansie- och universitetsstudierna har inte sämre studiemotivation än de som direkt efter gymnasiet inleder universitetsstudierna. Inte heller studieprestationerna påverkas av ett mellanår, visar en studie vid Finlands Akademi.

De som inleder universitetsstudierna direkt efter gymnasiestudierna är mera målmedvetna och ihärdiga än de som tagit ett mellanår. Däremot är de som direkt påbörjar universitetsstudierna mera stressade än de som har tagit ett mellanår.

- Övergången från gymnasiestudierna till fortsatta utbildningar är en svår tid för unga, och många unga drabbas av trötthet i slutet av gymnasietiden, säger professor Katariina Salmela-Aro, i ett pressmeddelande.

Enligt Salmela-Aro kräver universitetens urvalsprov mycket studier av de unga, eftersom urvalsproven ligger tidsmässigt nära studentskrivningarna.

- Ett mellanår ger möjligheten att ta en andningspaus, och fundera på sina framtida val, säger Salmela-Aro.

"Många unga ensamma i övergångsskedet"

Uppgifterna är en del av projektet Lärande och kunnande i framtiden. Genom projektet undersöktes för första gången mellanårets inverkan på de framtida studierna, genom att följa med unga under flera års tid, under deras väg från gymnasiet till universitetsstudierna.

- Ett mellanår mellan gymnasie- och universitetsstudierna är enligt vårt resultat inte skadligt, speciellt om det bara handlar om ett mellanår, säger Salmela-Aro.

Däremot kan det uppstå problem med studiemotivationen och studieprestationerna om unga har mer än ett mellanår.

- Många unga blir rätt ensamma under övergångsskedet, och för dem kan övergången till universitetsstudierna vara svårare, säger Salmela-Aro.