Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Olagligt bränt avfall dyr affär i Raseborg

Uppdaterad 04.05.2016 09:27.
En brasa värmer både kropp och själ.
Bildtext De skyldiga samarbetade med polisen vilket lindrar straffet.

Ett företag i Raseborg och dess ägare dömdes till hårda bötesstraff för miljöförstöring. De hade utan tillstånd bränt stora mängder avfall på ett område i Skogby i Raseborg.

Företaget måste betala 25 000 euro i samfundsbot. Åklagaren hade yrkat på 50 000 euro.

Inget misstag

Västra Nylands tingsrätt ansåg att brottet var allvarligt. Företaget handlade inte i okunskap utan visste att det inte är tillåtet att bränna och begrava avfall utan tillstånd.

Miljöbrott kan också vara förknippade med vinstmöjligheter då företagen kan spara pengar på att inte hantera avfall på rätt sätt, slog domstolen fast.

De skyldiga städade upp området senare

Rätten tyckte ändå att 25 000 euro räcker som samfundsbot eftersom företaget samarbetade med miljömyndigheterna efter att brottet upptäcktes.

Företaget och dess styrelseordförande har låtit städa upp området. Jordmånen har därför inte tagit permanent skada.

Det dömda företaget äger inte området utan hyr det av ett annat företag

Å andra sidan påpekade tingsrätten att företaget, ett lokalt aktiebolag, kunde ha stämts till en ersättningsprocess av en skadelidande ifall bolaget inte på frivillig basis hade reparerat skadorna på det aktuella markområdet.

Giftgaser

Det spreds också giftiga gaser i luften när avfallet brändes. De skadorna kan inte längre repareras, betonade tingsrätten.

Tingsrätten dömde alltså bolaget till samfundsbot för miljöförstöring.

Bolagets styrelseordförande dömdes för samma brott till 40 dagsböter, sammanlagt drygt 2 400 euro. Mannen är också bolagets vd och dess enda ägare.

En anställd vid bolaget som deltog i avfallsbränningen dömdes också till 40 dagsböter, sammanlagt 600 euro, för miljöförstöring.

De dömda underskattade avfallsmängden

Brottet skedde mellan augusti 2012 och maj 2013. Rätten ansåg att mängden avfall som brändes och grävdes ned var minst 200 kubikmeter.

De åtalade medgav sin skuld men ansåg att mängden var avsevärt mindre.

Bolagets vd tyckte högen ursprungligen hade varit 80 kubikmeter stor. Av det hade enligt vd:n 30-40 kubikmeter körts till avstjälpningsplatsen och endast 40-50 kubikmeter hade bränts eller grävts ned.