Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Finland har flest mord i Norden

Från 2015
Uppdaterad 12.05.2015 22:49.
The Homicide Monitor visar var i världen det begås flest mord
Bild: The Homicide Monitor

En ny interaktiv karta från Brasilien visar var i världen risken är störst att bli mördad. I Latinamerika sker det absolut flest mord men Finland ligger högst på listan i en jämförelse med de nordiska grannarna.

The Homicide Monitor har utvecklats av en expertgrupp i Brasilien vid Instituto Igarapé som samlat in data över mordstatistik runtom i världen.

Varje år dör åtminstone 437 000 människor till följd av dödligt våld. Det innebär i genomsnitt drygt 6 mord per 100 000 invånare. Men antalet varierar kraftigt mellan olika länder och världsdelar.

Kartan visar uppgifter om enskilda länders mordstatistik från år till år, offrens ålder, kön och vilket mordvapen som använts.

De flesta morden begås i ett par enstaka länder. En tredjedel av alla mord sker i Latinamerika och Karibien som är hem åt knappt 10 procent av jordens befolkning.

Runt 80 procent av offren är män, i Latinamerika och Karibien är siffran till och med 85 procent. Drygt hälften av morden sker med hjälp av handeldvapen.

Brasilien högst på listan

Bland de farligaste länderna, enligt statistiken, hittas Honduras med 85,5 mord per 100 000 invånare, sedan kommer Venezuela (53,7), och Jamaica (40,6). Räknat i det totala antalet mord är Brasilien farligast med över 56 000 mord 2012.

De skandinaviska länderna ligger på helt andra siffror. Till exempel Sverige hade 0,7 begångna mord per 100 000 invånare, det vill säga totalt 68 stycken år 2012. Norge hade ännu färre med 29 stycken samma år.

I Finland skedde däremot flest mord om man bara räknar med de nordiska länderna – 89 mord 2012 eller 1,6 per 100 000 invånare. Det är högre än bland annat Storbritannien, Spanien, Italien och Frankrike.

Uppgifterna kommer i första hand från FN:s drog- och brottsbekämpningsbyrå, UNODC, men ett mörkertal finns.

Enligt Robert Muggah, som är forskningschef på Instituto Igarapé, har man lyckats få fram siffror och uppgifter om 85 - 90 procent av alla mord i världen. Med den något makabra datainsamlingen vill man väcka diskussion för att höja säkerheten i världen.

Diskussion om artikeln