Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Helsingfors erbjuder fristad åt förföljda konstnärer?

Från 2015

Helsingfors kulturnämnd vill att staden utreder möjligheten att erbjuda förföljda utländska konstnärer fristad i ett konstnärsresidens.

Det är fullmäktigeledamot Thomas Wallgren (SDP) som ligger bakom förslaget där i första hand bildkonstnärer, men också andra konstnärer skulle få vistas i konstnärsresidens från några månader upp till två år.

- I alla andra nordiska länder finns många städer som erbjuder förföljda konstnärer fristad, men Helsingfors har hittills inte gjort det. Det är mycket glädjande att kulturnämnden i tisdags enhälligt låg bakom initiativet, säger Wallgren.

I världen finns många konstärer som inte kan uttrycka sig genom sin konst eller är förföljda på grund av sin konst. Det handlar ofta om politiska och religiösa begränsningar i uttrycksfriheten.

- Norge erbjuder till exempel fristad åt Death Metal-artisten Sina från Iran och reggaeartisten Abazar Hamid från Sudan. Bland musiker och bildkonstnärer är problemet oftast att deras konst anses osedlig, säger Wallgren.

Vidare till stadsstyreksen

Wallgren vill att Helsingfors reserverar 150 000 euro i budgeten för 2016 för att sätta igång med residensverksamheten.

Enligt nämnden skulle finansieringen av den så kallade Safe Haven-verksamheten delas mellan social- och hälsovårdsdsverket samt kultur- och personalroteln. Kulturcentralen som skulle ansvarar för organiseringen av verksamhetens bör enligt kulturnämnden få tilläggsanslag.

Nämnden föreslår också att Helsingfors ansluter sig till organisationen The International Cities of Refuge Network (ICORN) som erbjuder fristad åt förföljda författare. Residensverksamheten skulle utvecklas i samarbete med Helsinki International Artist Programme (HIAP) och föreningen Perpetuum Mobile som har spetskunnande i människorättsfrågor.

Ärendet går nu vidare till stadsstyrelsen.