Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

Fritt samhälle möter smygande propaganda

Från 2015
Uppdaterad 10.12.2015 12:46.
Exempel på propaganda bilder från Ukrainakrisen
Bild: YLE Petri Kärenlampi

Desinformation och lögner sprids på nätet. Det är organiserad verksamhet med målet att påverka opinionerna i västländerna, öka oron och destabilisera samhället.

Frågan är hur Finland, EU och Nato ska försvara sig mot den ryska propagandan.

Väst ser den ryska propagandan som en attack, och kallar det som nu pågår för ett hybridkrig eller informationskrig.

Trollen hyllar Putins politik

På diskussionsforum, Twitter och Facebook sprids rysk propaganda och kommentarer om väst. De som gör det är så kallade troll. De är ute för att trolla – påverka opinioner, åsikter och tänkesätt. De vill med sin verksamhet påverka och förändra opinioner. De upphöjer Putins politik och Rysslands agerande i Ukraina.

Exempel på finska Facebook grupper där rysk propaganda sprids är:
Venäjän trolliarmeija och Vladimir Putin Fan Club Suomi Finland.

Jessikka Aro på Yle Kioski har kartlagt trollens verksamhet. Bland annat visade det sig att det finns en trollfabrik i Sankt Petersburg. I den jobbar flera hundra personer och producerar texter för olika sajter på nätet.

- De arbetar dygnet runt och deras uppgift är att kommentera och sprida rysk propaganda.
YLE Kioskis sida om trollen

Här några exempel på trollens meddelanden:

Fascisterna gjorde en olaglig revolution i Kiev.
Nu har en olaglig militärjunta makten.
Västländerna är fascistiska och deras ledare är nazister.
Finländare är rasister som hatar ryssar.
Ryssland är bra för Finland och den bästa grannen man kan ha.

Otaliga manipulerade bilder

Ett annat propagandatrick är manipulerade bilder. Eller att riktiga bilder sätts in i fel sammanhang där informationen om bilden är felaktig.

Janne ”Rysky” Riiheläinen bloggar om säkerhetspolitiska frågor för Helsingin Sanomat. I början av Ukrainakrisen samlade han på manipulerade bilder och bara på några timmar hade han fått ihop närmare 2 500 stycken.

Hur ska vi då försvara oss mot propagandan och det hybridkrig som pågår? Det vill säga hur ska man möta den allt aggressivare propagandan från öst? I Finland är det statsrådets informationsavdelning som ansvarar för det så kallade hybridförsvaret.

- Vi försöker mellan ministerierna utbyta information om det här och sedan skjuta ned de mest vansinniga påståendena som sprids på nätet och i media. Det är fråga om lögner och halvsanningar eller annars bara konstigheter.

Det säger statsrådets informationsdirektör Markku Mantila. Han är bekymrad över utvecklingen då trollen vill splittra leden, skapa misstro mellan den finska allmänheten och ledningen och på EU-nivå splittra EU- fronten.

Det är fråga om lögner och halvsanningar eller annars bara konstigheter.

Men enligt Mantila går det inte att stoppa trollens verksamhet så myndigheterna koncentrerar sig på att tillrättalägga de allra värsta och hemskaste påhoppen. Och i ett öppet, demokratiskt samhälle med fri åsiktsbildning är det ändå slutligen upp till var och en att vara kritisk. För staten kan inte gå in med motpropaganda och säga vad som är rätt eller fel information.

Starkare hybridförsvar med avlyssning

Det finns dock planer på att förstärka hybridförsvaret. Skyddspolisen Militärens underrättelsetjänst skulle gärna få utökade rättigheter att övervaka trafiken på nätet. Men för det behövs det en grundlagsändring. Saken håller i alla fall på att utredas.

Våra grannländer har signalövervakningsmyndigheter som till exempel Försvarets Radioanstalt FRA i Sverige. Motsvarande myndighet i USA är National Security Agency NSA.

Utanför Finland pågår också arbete för att utveckla det så kallade hybridförsvaret. De baltiska staterna vill att EU ska möta den ryska propagandan. I Lettland ser man på propagandans utveckling med oro.

Edgars Rinkevics - Spela upp på Arenan

- Det är en blandning av mycket nationalistisk retorik. Det är fråga om att återupprätta ett ryskt imperium, eller ett Sovjetunionen eller en Euroasiatisk ekonomisk union. Om vi inte kan stoppa detta så förlorar vi vår identitet som fria stater.

EU vill försöka möta den ryska propagandan

Lettland har tillsammans med de andra baltiska staterna tagit ett initiativ till att få EU att göra något för att möta den ryska propagandan.

- Det finns många idéer.

Utrikesminister Edgars Rinkevics vill hitta lösningar för att öka allmänhetens medvetenhet. Det gäller att möta ryska medier inom EU. Det vill säga att stöda lokala ryskspråkiga mediekanaler.

- Det är inte bara fråga om Lettlands och Estlands ryska minoriteter. Det gäller alla ryssar inom EU och det gäller våra samhällen.

Det förs också diskussioner om att upprätta en europeisk ryskspråkig tv-kanal för hela Europa.

- Men här finns det de som säger att det finns en risk för att det blir kontrapropaganda. Jag tror att vi måste producera ett alternativ (till ryska, statsstyrda medier), inte bara vad gäller nyheter utan också underhållning.

Vid EU:s toppmöte i juni ska EU ha en plan klar för hur väst ska möta den ryska propagandan.

Nato med i kampen om propagandan

Nato vill också vara med i kampen mot propagandan från öst. Förra hösten grundades en underrättelsetjänst för strategisk kommunikation, NATO Stratcom, som är placerad i Riga. Stratcom undersöker propagandan och hur man ska försvara sig mot den.

Aivar Jaeski är vice chef för NATO Stratcom och han säger att den ryska propagandan har blivit aggressivare.

- Det uttalas allt större lögner på väldigt hög nivå och det är något nytt.

Det uttalas allt större lögner på väldigt hög nivå och det är något nytt.

Jaeski vill egentligen inte ge råd till statsledningar om hur man ska bemöta propagandan. Men han tycker att man borde anställa folk för att forska i propagandan och avslöja lögnerna. För det börjar bli bråttom.

- Vi är lite sent ute i detta (informations)krig

Lettlands utrikesminister Edgars Rinkevics håller med:

- Jag har ingen mätare för detta men jag känner att vi är för långsamma. Vi tycker om att debattera, och det är vår styrka men samtidigt också vår svaghet.
För vi försöker hitta den rätta balansen mellan att bemöta på den ryska propagandan och värna om fri opinionsbildning

Finland väntas snart fatta beslut om att skicka en person till NATO Stratcom för att studera informationskriget och lära sig hur man ska hantera propagandan.

Två videon som inte längre finns tillgängliga på Yle Arenan har tagits bort från artikeln.

Mer om ämnet på Yle Arenan