Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Alla modekedjor vet inte hur deras kläder tillverkas

Klädfabrik i Kambodja.
Bildtext Sömmerskor arbetar i Phnom Pehn i Kambodja.

Det är alltjämt svårt att få klarhet i hur modekedjornas kläder tillverkas - och långt ifrån alla modekedjor i Finland har ens själva koll på de omständigheter som deras kläder tillverkas i.

En del av de stora modeföretagen som säljer kläder i Finland medger att de inte själva direkt övervakar hela produktionskedjan i de billiga tillverkningsländerna.

De flesta märkesföretag vill inte heller specifikt uppge hur ofta det genomförs kontroller i fabriker i sådana länder som klassats som högriskländer.

Det visar en förfrågning som Yles finska nyhetsredaktion har låtit skicka ut till 13 stora modeföretag, som antingen är finländska eller är verksamma i Finland och Norden. Företagens kläder säljs under tiotals olika brand.

Bland annat de svenska modejättarna H&M och Kapp Ahl samt detaljhandlarna S-gruppen och Kesko i Finland svarade på enkäten.

Brister i kontrollerna av underleverantörerna

Många företag övervakar sina direkta avtalsparter, men litar på att avtalsparterna sköter övervakningen av underleverantörerna.

Det här ett grundläggande problem med hela systemet, säger forskarna Minna Halme och Outi Moilala, som har analyserat modekedjornas svar för Yle.

- Problemet är att det är svårt att få underleverantörerna och deras underleverantörer att ingå i fabrikskontrollerna, säger professor Minna Halme från Aaltouniversitetet.

Bara Kesko, S-gruppen och Nanso Group lämnade in omfattande information om fabrikskontrollerna i riskländerna. S-gruppen var det enda bolag som angav exakt när varje fabrik hade kontrollerats.

Öppnare svar än tidigare

Många av de finländska företagen uppgav att kontrollerna sker via ansvarssystemet BSCI (Business Social Compliande Initiative), ett kontrollsystem för fabriker som alla företag som deltog i Yles undersökning hör till.

Bland annat Stockmannkoncernen och danska Bestseller uppgav att de inte kan ange exakta kontrolltidpunkter, eftersom de anlitar så många fabriker. Däremot använder Stockmann inga underleverantörer i Bangladesh där de anställda kan arbeta i omänskliga förhållanden.

Halme och Moilala bedömer att modekedjorna svarade öppnare än hittills på frågor om klädernas ursprung.

För modeföretagen har det rentav blivit en konkurrensfördel att öppet berätta vilka fabriker de använder i sin produktion. En del företag vill ändå hålla sina tillverkningsorter hemliga med hänvisning till affärshemligheten - vilket Halme anser vara gammalmodigt.

Enligt henne kan det vara ett uttryck för att företaget inte själv har full kontroll produktionskedjan.

Se hela genomgången av modekedjorna som svarade på utredningen (på finska): Kaikki muotiketjut eivät aina tiedä, missä oloissa vaatteita tehdään

Maria Tolsa och Päivi Koskinen, Yle Uutiset