Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Svenska glöms bort på sociala medier

Från 2015
Uppdaterad 13.05.2015 19:16.
Facebook
Bildtext Polisen har ibland enbart publicerat inlägg på Facebook på finska.
Bild: Yle

Myndigheter är dåliga på att ge ut information på både finska och svenska på sociala medier som Facebook. Det visar en mellanrapport av nationalspråksstrategin.

Att Vasa universitet och Åbo Akademi förra året valde att starta upp en utbildning för språkbadslärare, är enligt nationalspråksstrategins mellanrapport en av de åtgärder strategin lyckats åstadkomma för att trygga ett tvåspråkigt Finland.

Nationalspråksstrategin godkändes år 2012 och strategin innehåller 27 åtgärder och sex rekommendationer för att trygga nationalspråken.

Mellanrapporten visar också att det på flera håll fortfarande finns rum för förbättring.

Enligt språkrättsrådet Corinna Tammenmaa gäller det bland annat myndigheternas användning av båda språken på sociala medier.

- Bara för att vi går över till nya medier betyder det inte att de språkliga förpliktelserna försvinner. Justitieombudsmannen har bland annat prickat polisen för att bara lägga ut inlägg på Facebook på finska.

Inga nya språkbad

Enligt Tammenmaa finns det också problem med språkbaden i kommunerna. Sedan strategin togs i bruk har inga nya kommuner börjat erbjuda språkbadsundervisning.

- Här stampar vi på stället, fastän språkbad är ett otroligt bra sätt för eleverna att lära sig ett språk.

I det stora hela är visar mellanrapporten ändå att förverkligandet av strategin är på god väg, säger Tammenmaa.

Genom nationalspråksstrategin har kommunerna fått flera verktyg för att bättre kunna ta hänsyn till båda språken. De har exempelvis fått hjälp med hur språkrättigheter ska beaktas vid kommunsammanslagningar.

Tjänstemän på svenskakurser

Corinna Tammenmaa anser ändå att det finns saker som blivit bättre. Bland annat har medvetenheten om de språkliga rättigheterna ökat i ministerierna.

- I ministerierna har tjänstemännen sökt sig till svenskakurser betydligt oftare än tidigare.

Tammenmaa påpekar att myndigheternas skyldighet är att självmant se till att individens språkliga rättigheter fullföljs.

- Och det är klart att det måste börja från ledningen.

Att myndigheterna inte alltid lyckas leva upp till förväntningarna i svenskakunskaper handlar enligt Tammenmaa snarare om blygsamma attityder än om illvilja.

- Det kan handla om att man inte vågar använda sina språkkunskaper och kanske främst det att man inte tänker på att man ska ge service på båda språken.

Diskussion om artikeln