Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Finländarna köper mer rättvisemärkt

Uppdaterad 04.05.2016 14:00.

Försäljningen av rättvisemärkta produkter ökade i fjol, meddelar Fairtrade Finland. År 2014 köpte finländarna rättvisemärkta produkter för 162,3 miljoner euro vilket är 3,5 procent mer än året innan.

Det här är ett tecken på att kunderna uppskattar produkternas ursprung allt mer, säger Janne Sivonen, verksamhetsledare för Fairtrade Finland.

Finländarna vill enligt Sivonen veta varifrån produkterna kommer och kunna lita på att man i produktionen respekterat mänskliga rättigheter och miljön. Enligt Fairtrade Finland fanns det över 1 700 rättvisemärkta produkter till salu i Finland i slutet av fjolåret.

Mätt i försäljningsvärde är kaffe, blommor och bananer de största produktgrupperna inom Rättvis handel. Försäljningen av alla dessa produkter ökade år 2014.

Försäljningen av rättvisemärkt saft och vin minskade däremot i fjol.

1,5 miljoner producenter i u-länderna har nytta av rättvisemärkta produkter och Rättvis handel. Av producenterna är 1,3 miljoner familjejordbrukare, resten enligt Fairtrade Finland anställda vid storgods.

Producenterna inom rättvis handel får alltid minst ett garantipris för sina produkter. Detta garantipris täcker produktionskostnaderna. Utöver det får odlarna och de anställda ett separat tillägg för att utveckla produktionen och levnadsförhållandena.

Av de rättvisemärkta produkterna som såldes i Finland i fjol samlades sammanlagt 1,32 miljoner euro in som separat tillägg.