Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Tingssalen i Kristinestad hotad

Från 2015
Österbottens tingsrätt
Bild: Yle/Roger Källman

Närpes gillar inte de förslag till förändringar som en justitieministeriets arbetsgrupp har utarbetat för att utveckla tingsrättsnätverket. Enligt arbetsgruppens förslag ska Österbottens och mellersta Österbottens tingsrätter slås ihop, alternativt också tillsammans med södra Österbottens tingrätt.

Bägge alternativen innebär att sessionsplatsen i Kristinestad stänger.

Vi tycker synd om oss själva här i Sydösterbotten, säger stadsdirektör Hans-Erik Lindqvist i Närpes.

- Det är fel att tingssalen i Kristinestad läggs ner. Det blir ju längre avstånd om man ska bli åtalad eller in som vittne i tingsrätten, säger Lindqvist.

Språkliga försämringar

Närpes skriver i sitt utlåtande att bägge förslagen innebär försämringar i den svenskspråkiga befolkningens rättigheter, men föredrar ändå det alternativ som innebär sammanslagning mellan Österbottens och mellersta Österbottens tingsrätter.

- Vi är bekymrade då den sista tingsrätten med svensk majoritet försvinner, Österbottens tingsrätt. Därför är vi kritiska till hela reformen, säger Hans-Erik Lindqvist.

Det som Närpes anser lindigast är förslaget som innebär att Österbotten och Mellersta Österbottens tingsrätter slås ihop. Antalet tingsrätter blir då 17. Bland annat dras sessionssalen i Kristinestad in. Det andra förslaget skulle innebära en sammanslagning också med södra Österbotten och tingsrätterna minskar till 14.

- Enligt det andra förslaget, med södra finska Österbotten, mellersta Österbotten och Österbotten, blir det ganska svagt med det svenska språket, säger Lindqvist.

Tingsrättsnätverket har bedömts som en helhet, och därför föreslår arbetsgruppen ändringar i nästan alla tingsrätters domkretsar eller verksamhetsställen. 27 tingsrätter i Finland ska minska till 17 eller 14, enligt förslagen. Å 1987 fanns 96 domstolar i Finland.