Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

TS: Rektorerna för terminsavgifter, studentkårerna emot

Från 2015
Uppdaterad 15.05.2015 07:56.
Helsingfors universitets huvudbyggnad
Bildtext Helsingfors universitets huvudbyggnad.
Bild: YLE/Touko Yrttimaa

Finlands studerandekårers förbund SAMOK och Finlands studentkårers förbund har meddelat att de är besvikna över regeringens förslag om terminsavgifter för studerande utanför EU och EES. Enligt tidningen Turun Sanomat är de finländska högskolornas rektorer ändå positiva till förslaget.

Förslaget om att införa terminsavgifter för utländska studerande ingår i regeringens dokument om invandrings-, utrikes- och säkerhetspolitik, och också placeringen av dokumentet är något som förbunden förundrar sig över.

Enligt förbunden är det konstigt att terminsavgifterna behandlas bland invandringsfrågor och inte bland andra utbildningsfrågor. Terminsavgifter skulle orsaka Finland en förlust inom internationaliseringen. Det här skriver förbunden i ett pressmeddelande.

Rektorerna tror att avgifter ökar konkurrenskraften

Enligt tidningen Turun Sanomat får terminsavgifterna ändå ett stort stöd bland de finländska högskolerektorerna. Tidningen har intervjuat rektorerna för Åbo universitet, Åbo Akademi, Aalto-universitetet, Helsingfors universitet och Tammerfors universitet.

Enligt rektorerna skulle terminsavgifter hjälpa högskolorna att utveckla sin undervisning och stärka Finlands konkurrenskraft på utbildningsmarknaden. Rektorerna som tidningen talat med poängterar ändå att varje högskola ska ha bestämmanderätt.

- Det ska vara möjligt men inte obligatoriskt att kräva terminsavgifter, säger Jukka Kola som är rektor vid Helsingfors universitet.

Bildtext Rektorn för Helsingfors universitet Jukka Kola.
Bild: Ari Aalto / Helsingin yliopisto

"Avgiftsfri utbildning en investering"

De rektorer som Turun Sanomat talat med säger att det är möjligt att intresset för Finland som utbildningsland först sjunker, men sedan förbättras igen med tiden.

Enligt SAMOK och FSF stannar hälften av de internationella studerandena i Finland efter att de avlagt sin examen. Förbunden är oroade över att terminsavgifter för utländska studerande ska förstöra en fungerande kanal för arbetsrelaterad invandring.

- Har vi verkligen råd att stänga ute potentiella skattebetalare? En avgiftsfri utbildning är en smart investering i ett internationellt, öppet och tryggt Finland, säger FSF:s vice ordförande Iiris Niinikoski.

Diskussion om artikeln