Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Kompetenta inspektörer av fukt- och mögelskador nu i register

Från 2015
Uppdaterad 27.01.2016 06:39.
våt husvägg
Bild: Yle/Erica Vasama

Problem med inomhusluft och fukt- och mögelskador som inte åtgärdats eller som förvärrats på grund av okunniga inspektörer, borde från och med i dag inte längre vara ett bekymmer. Social- och hälsovårdsministeriet har skapat ett register över branschens kompetenta experter.

Hittills har det inte funnits kompetenskrav på personer som utger sig för att vara experter på fukt och mögelskador. I princip har vem som helst kunnat utge sig för att vara en inspektör och den som beställt arbetet måste själv avgöra hur kompetent personen är.

Social- och hälsovårdsministeriet har därför utfärdat en förordning som ska garantera inspektörernas kunnighet och som träder i kraft i dag. Genom förordningen upprättas ett register över alla som är kompetenta att utföra undersökningar på inomhusluften.

Enligt Vesa Pekkola, konsulterande tjänsteman vid Social- och hälsovårdsministeriet, har avsaknaden av kompetenskrav lett till att de inspektörer som undersökt fukt- och mögelskador använt sig av den undersökningsmetod de själva behärskat.

- Det har lett till konflikter, att undersökningar fördröjts och att de åtgärder som vidtagits för lösa problemen varit fel, eftersom undersökningarna varit undermåliga, säger han.

Privatpersoner bör utnyttja registret

Registret har ursprungligen skapats för att kommunerna ska kunna hålla koll på att de utomstående sakkunniga personer som används för att granska inomhusluften.

- Personligen skulle jag ändå rekommendera att alla privatpersoner också använder sig av registret, så att man från början kan vara säker på att den person man anställer är kompetent, säger Vesa Pekkola.

Den nya förordningen, förordningen om boendehälsa, slår fast att alla som är med i expertregistret måste gå en 1,5 år lång utbildning.

Men till exempel personer med lång erfarenhet i branschen kan slippa gå utbildningen och ändå klassas som kompetenta.

Tidigare har kommuner alltså varit tvungna att från fall till fall bedöma om en utomstående sakkunnig expert är kompetent eller inte. Enligt Pekkola har processen varit tidskrävande och kvaliteten på experterna har varit ojämn, eftersom alla kommuner inte haft lika höga krav.

- Registret garanterar att kvaliteten i hela landet är jämn och hög.