Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Bastu, simstrand, kanoter - möjligheterna vid Borgå å är många

Från 2015
borgå å i maj 2015
Bildtext Hur kunde man bättre utnyttja Borgå å för rekreation?
Bild: Yle/Stefan Härus

Hur skulle det sitta med en strandbastu och en fiskebrygga vid Borgå å? En badstrand? Ett skjul med kanoter för uthyrning?

Sådana frågor diskuteras under en idéverkstad i Konstfabriken i Borgå på lördag.

Stadens puls

I samband med idéverkstaden arrangeras också ett informationsmöte där stadens representanter från olika sektorer redogör för hur stadens stränder kan tänkas se ut om tio år, var och hur man kan bygga, vattenkvaliteten med mera.

båt vid brygga i borgå å
Bildtext Det finns plats för mera båtfolk i ån.
Bild: Yle/Stefan Härus

Borgå å kan anses utgöra pulsen i nationalstadsparken. Den flyter genom kultur- och naturområden och är ett betydande rekreations- och fritidsområde för både stadens invånare och turister. Redan nu åker man båt, fiskar och badar i ån.

Idéer välkomna

Som bäst pågår detaljplanearbetet för Västra åstranden och man har rätt nyligen gjort upp en så kallad masterplan och några skisser utgående från en rad idéer.

brygga vid borgå å
Bildtext Stränderna diskuteras med anledning av nationalstadsparkens 5-årsdag.
Bild: Yle/Stefan Härus

- Stadens invånare har haft möjlighet att delta och ge respons i olika skeden av arbetenas gång, säger planläggare Anne Rihtniemi-Rauh.

Borgå stad ser gärna att invånare också i fortsättningen deltar aktivt i utvecklingsarbetet och delger staden sina tankar, idéer och önskemål. Vad vill invånarna göra vid åns stränder, hurudan verksamhet ser de gärna att det erbjuds där och vad vill man göra?

Konstfabriken händelsecentrum

brygga vid borgå å
Bildtext Att angöra den här bryggan är inte lätt.
Bild: Yle/Stefan Härus

I idéverkstaden är ordet fritt och alla kan på en karta märka ut sina strandidéer och fråga om planeringen av strändernas användning.

Föruom vid diskussionsmötet kan man också berätta om sina idéer på stadens webbplats. Forumet för frågor och idéer om Borgå å är öppet till början av juni. Man kan i forumet också svara på frågor som till exempel vad som bör bevaras och var man kunde placera ut olika nya element som strandbastu, en allmän brygga och ett skjul för kanoter.

Föreläsningarna inleds klockan 10 och diskussionsmötet klockan 11. Samma dag arrangeras på Konstfabriken också evenemangen Möjligheternas torg och Sounds - konserter med musikuppvisning av unga.