Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Nästan hälften av bina i USA dog på ett år

Från 2015
Uppdaterad 15.05.2015 23:10.
Honungsbi.
Bild: EPA/DAVE HUNT AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT

Biodlare i USA har under det gångna året förlorat 42 procent av sina honungsbin. I vissa delstater är bidödligheten så hög som 60 procent - och alltför hög för att populationerna ska klara av den, varnar forskare.

Forskningsanstalten Bee Informed Partnership har undersökt omständigheterna på biodlingar under ett års tid, från april i fjol till april i år, och kommit fram till att 42,1 procent av honungsbinas population dog under den tiden.

Det är en alltför hög dödlighet för att populationerna ska klara av den, varnar organisationen.

Forskarna är mest bestörta över att den största dödligheten verkade infalla under sommarmånaderna, och att dödligheten då dessutom såg ut att öka.

Att bin dör under vintern är väntat, eftersom det är en stressande tid för bina, säger en av forskarna som deltagit i projektet till New York Times. Men sommaren borde enligt forskaren vara den bästa tiden för bina.

Det här är ett tecken på att något fruktansvärt håller på att ske i vårt lantbruks ekosystem, säger forskaren. Att bina försvinner är inte bara alarmerande för honungsproduktionen utan också för lantbruket, där bina har en oersättlig roll i pollinationen.

Den omfattande bidöden har varit känd sedan år 2006, men ännu heller vet man inte med säkerhet vad den beror på. Parasitdjur, bekämpningsmedel och föroreningar har pekats ut som möjliga orsaker.

Forskare: Bidöd en summa av olika orsaker

I Europa finns inte en liknande bidödlighet som i USA. Det säger Sirpa Heinikainen, forskare vid livsmedelssäkerhetsverket Evira.

- Hos oss syns egentligen inte fenomenet colony collaps disorder CCD, som innebär att samtliga arbetarbin i ett bisamhälle dör och bisamhället kollapsar, säger Heinikainen. Man har forskat mycket i CCD i USA och fenomenet verkar ha många olika orsaker, från sjukdomar till bekämpningsmedel och miljöbelastning. Men sannolikt är det en summa av olika saker.

Bina i Finland och Europa mår enligt Heinikainen relativt sett bra. I Europa försvagas bina bland annat av en utbredd fästing. Kommer det andra påfrestningar utöver det, ökar bidödligheten lätt.

- I Finland dör 10-20 procent av bina per år, säger Heinikainen, som har deltagit i en Europeisk undersökning om bidödlighet. I Finland påverkas bidödligheten av väderförhållanden liksom hårda vintrar och av sjukdomar.

En svensk studie, som nyligen publicerades i tidskriften Nature, har pekat ut jordbrukets vanligaste bekämpningsmedel neonikotinoider som skadligt för vildbin, men några effekter på honungbin har inte påvisats. Neonikotinoider är tills vidare förbjudna i Europa.

- Neonikotinoider kan vara en delorsak till bidöden, säger Heinikainen. Får bina i sig stora mängder neonikotinoider så kan det vara skadligt.

Men att neonikotinoider ensamma skulle stå för bidöden har enligt Heinikainens uppfattning inte påvisats. För det behövs massiva mängder av giftet.

Bidödligheten kan till en viss mån motarbetas genom att dela upp bibona och på så sätt få antalet bin i dem att fort växa. Men den här metoden är mycket ansträngande för bina.

Korrigering 15.5.: Den svenska studien har påvisat neonikotinoidernas negativa effekt på vildbin, men inte på honungsbin.