Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Haglund: Överge inte Studentbladet!

Från 2015
Uppdaterad 03.05.2016 14:50.
SFP:s ordförande Carl Haglund.
Bildtext Carl Haglund var själv chefredaktör för Studentbladet år 2001.
Bild: Lehtikuva

SFP-ordförande Carl Haglund hoppas att Hankens studentkårs planer på att sluta betala för Studentbladet inte går igenom.

Svenska Handelshögskolans Studentkår (SHS) publicerade i måndags en enkät där de frågar studenterna om ifall kåren ska lämna Svenska Studerandes Intresseförening (SSI), som ger ut Studentbladet.

SFP-ordförande Carl Haglund, som själv var chefredaktör för Studentbladet år 2001, skulle se ett utträde som en stor förlust.

Man bör komma ihåg att Studentbladet de facto kostar ganska lite per knopp.

- Det finns ett viktigt mervärde i att ha en gemensam studenttidning för de finlandssvenska studenterna. Man skulle hoppas att alla parter, också SHS, skulle inse att Studentbladet har en ganska stor kulturhistorisk betydelse. Det är en stor förlust ifall Studentbladets öde förseglas av sådana här beslut, säger Haglund.

Vad annat får man för 13 000 euro?

Haglund har själv talat med SHS:s styrelse om vikten av att bevara tidningen.

- En tid sedan då jag hörde rykten om att frågan diskuterats, sade jag åt studentkårens styrelse att de själva borde vara aktiva och fundera vad man kan göra för att Studentbladet ska vara en sådan tidning som de vill ha, istället för att bara vara kritiska, säger Haglund.

Orsaken till att Hankens studentkår överväger att lämna SSI är Hankenstuderandenas missnöje med tidningens innehåll. Dessutom upplevs medlemsavgiften på dryga 13 000 euro per år som hög.

- Studentkåren bör också fundera vad de kunde göra med 13 000 euro som skulle befrämja mer de dryga 2000 Hankenstudenterna. Man bör komma ihåg att Studentbladet de facto kostar ganska lite per knopp.

Har själv varit chefredaktör

Haglund har själv varit chefredaktör för Studentbladet år 2001. Dessutom har han också fungerat som ordförande för SSI, och Studentbladets understödsförening Pro Studentbladet.

- Det här är inte första gången frågan tas upp, och inte den andra eller tredje heller. Det har av hävd varit så att det funnits någon korporation som tyckt att tidningen kostar mer än det smakar. Under min tid i SSI var det en fas då Hankens studentkårs styrelse hittade på att man skulle säga upp prenumerationen. Då lyckades vi i studentkårens delegation ändå fälla förslaget, berättar Haglund.

Så vitt jag vet är jag den enda chefredaktören som varit en pur hankeit, så att säga.

Haglund berättar att han märkte att hankeiternas inställning mot Studentbladet förändrades då han själv var chefredaktör.

- Bakgrunden till att jag själv sökte till chefredaktör var att det också då funnits sådana tongångar att Studentbladet är för Soc&kom-dominerat. Därför fanns det en beställning på att någon med en lite annorlunda bakgrund skulle bli chefredaktör. Så vitt jag vet är jag den enda chefredaktören som varit en pur hankeit, så att säga. Men det finns ett par andra som gjort dubbelexamen och gått både på Hanken och på Helsingfors universitet, säger Haglund.

Fler hankeiter till tidningen

Enligt Haglund skulle det behövas fler hankeiter på Studentbladets redaktion så att hankeiterna själva kunde påverka innehållet i tidningen.

- Det skulle vara viktigt att SSI:s ledning, Studentbladets redaktion och Hankens studentkårsstyrelse nu tillsammans skulle sitta ned för att diskutera hur hankeiterna skulle vilja att tidningen utvecklas, så att de skulle se mervärdet av att vara med och betala för tidningen, säger Haglund.

Under din tid stoppades styrelsens förslag att lämna SSI av delegationen, som är studentkårens högsta beslutande organ. Tror du att ett sådant förslag kunde gå igenom den här gången?

- Tyvärr är det väl nog möjligt. Det skulle vara illa för Studentbladet, som är Nordens äldsta studenttidning. Det är nog väldigt tråkigt om det går så.