Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

"Vi skulle inte ha råd med terminsavgifter"

Från 2015
Uppdaterad 03.05.2016 14:50.
Bild: Yle/Fred Wilén

Brasilianska Ana Toledo studerar vid Helsingfors universitet. Hon säger att orsaken till att hon kom till Helsingfors var avsaknaden av terminsavgifter. Terminsavgifter för studerande utanför Europa föreslås nu av nya regeringen.

- Orsaken till att jag valde att studera i Finland var avsaknaden av terminsavgifter. Jag hade en del besparingar och har därför råd att bo här, men jag skulle inte ha råd att betala terminsavgifter i något land. Vissa länder erbjuder visserligen stipendium, men man kan inte räkna med att beviljas ett, säger Ana Toledo, som studerar vid Helsingfors universitet.

Terminsavgifter

- Den nya regeringen föreslår i sitt invandringsprogram att terminsavgifter tas i bruk för studerande utanför EU- och EES-området (Island, Norge och Liechtenstein). Regeringen vill också uppmuntra utexaminerade att stanna i landet genom att erbjuda skattelättnader.

- Regeringen vill också utveckla möjligheterna för internationella studerande att få jobb efter studierna och satsa på utbildning i finska.

- Regeringen diskuterade terminsavgifter också under hösten 2014 men kunde inte komma överens och fattade då inget beslut.

- Enligt Undervisnings- och kulturministeriets utredning som gjordes under den förra regeringsperioden borde avgiften vara åtminstone 4 000 euro per termin.

- Det kostar 7 000 euro per år att utbilda en utländsk studerande i de finländska universiteten och yrkeshögskolorna, enligt en undersökning från CIMO (Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete).

Hon är från Brasilien där hon också gjorde sin kandidatexamen. Hon studerar nu för andra året på det internationella programmet för media och global kommunikation och väntas bli färdig i år.

- Den huvudsakliga orsaken till att jag valde Helsingfors universitet var avsaknaden av terminsavgifter. Därefter läste jag på om utbildningen och bestämde mig för att studera här.

- Om det skulle kosta att studera i Finland hade jag aldrig kommit hit, fastän utbildningen håller hög kvalitet, säger Toledo som också är aktiv inom studentpolitiken vid studentkåren. Hon är ordförande för föreningen Tsemppi som är till för internationella studerande vid universitetet.

Rektor: Vi vill bara ha kvalitativa studerande

Terminsavgifter för studerande utanför EU och EES-området föreslås av den nya regeringen. Förslaget ingår i dokumentet om invandringspolitik, som offentliggjordes förra veckan. Finlands studerandekårers förbund SAMOK och Finlands studentkårers förbund motsätter sig terminsavgifter medan rektorerna för flera högskolar, enligt Turun Sanomat, stöder dem.

Om det skulle kosta att studera i Finland hade jag aldrig kommit hit, fastän utbildningen håller hög kvalitet.

― Ana Toledo

- Mängden studerande kanske minskar, men kvaliteten blir bättre, säger Helsingfors universitets rektor Jukka Kola till Turun Sanomat.

Yle Huvudstadsregionen har försökt nå Jukka Kola, men han var under fredagen på resa i Europa.

Toledo säger att bara för att någon har pengar behöver hen inte vara bra.

- Studerande som har råd med terminsavgifter behöver inte vara bra studerande. Jag undrar vad rektorn riktigt menar med det där uttalande. Terminsavgifter gör dessutom att studerande i och utanför Europa behandlas ojämlikt.

Vill stanna kvar efter studierna

Toledo säger att majoriteten av studerande från andra länder tänker som hon.

- Jag har pratat med flera andra som sagt att de aldrig skulle ha råd med terminsavgifter, fastän de gärna skulle studera utomlands.

Enligt en enkät som Tsemppi gjort skulle största delen av de utländska studerande vid Helsingfors universitet inte ha kommit till Finland om utbildningen kostade.

Toledo säger att många studerande dessutom gärna vill bli kvar i Finland efter avslutad utbildning men att det oftast inte går.

- Många av mina vänner säger att de inte kan stanna i landet eftersom de inte hittar ett jobb.

Hon gör nu praktik vid ett företag i Esbo och hoppas att hon kan få fortsätta där när hon blivit färdig med sina studier.

- Jag vill stanna kvar, men bara om jag hittar ett jobb. Annars måste jag lämna landet.

- Men det är svårt att hitta jobb när man inte talar flytande finska eller har engelska som modersmål. Jag har skickat många ansökningar, säger Toledo.