Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Terminsavgiften en principiell fråga – inte ekonomisk

Från 2015
Uppdaterad 19.05.2015 13:55.
Professor Mikko Hupa, ÅA-rektor fr.o.m. 1.1.2014
Bildtext Mikko Hupa.
Bild: Åbo Akademi

Den blivande regeringen föreslår terminsavgifter för studerande utanför EU- och EES-området – och de flesta rektorerna på universiteten håller med.

Studentorganisationerna å sin sida oroar sig för att man i förlängningen också skulle införa avgifter för finländska och europeiska studerande.

Professor Mikko Hupa, rektor vid Åbo Akademi, säger att många utländska studerande säkert skulle falla bort på kort sikt.

- Det som är viktigt är att man ska koppla ett stipendiesystem till det här. Det gör det möjligt att ta goda studenter på stipendium och de kan fortsätta utan att ha pengarna med sig. Det är det vi funderar på mest just nu, hur organisera och finansiera det här.

Antalet utländska studerande i Finland i dag är ungefär 20 000. Vid Åbo Akademi skulle det vara främst magisterstuderande som berörs av den eventuella terminsavgiften.

- Totalantalet utländska studerande är högt, men en stor andel är européer. Vi har internationella mastersprogram med 100-200 studenter och det är närmast dem det här skulle gälla, säger Hupa.

Utländska studenter har sagt att de är oroliga för att inte ha råd att leva i Finland om en avgift för studierna tillkommer. Mikko Hupa tror ändå att stipendierna skulle lösa det problemet, även om antalet utländska studenter skulle minska.

- Det är klart ett problem, och just därför behövs ett stipendiesystem. Så fungerar det överallt i världen, det är klart att människor från fattigare länder inte skulle få sina barn till dyra skolor om det inte fanns stipendier.

Om antalet utländska studenter skulle minska på kort sikt, hur ser det då ut på lång sikt?

- Om utvecklingen är densamma som i Sverige och Danmark, kommer en hel del studenter tillbaka. I och med att det överallt i Europa börjar vara på det här sättet, blir det också en konstig situation om Finland är det enda landet som inte lyckats införa ett system med avgifter och stipendier.

Principiell fråga – inte ekonomisk

Den ekonomiska nyttan med terminsavgifterna är minimal. Hupa betonar att det handlar mer om att öppna möjligheten för universiteten – för att kunna satsa på utbildningsexport måste universiteten ha möjlighet att uppbära avgifter av de studerande.

- Det är småpengar i förhållande till den totala mängden pengar vi talar om i det här skedet. Sen kan man tänka sig att något internationellt program blir väldigt populärt och börjar attrahera utländska studenter, och för den verksamheten skulle terminsavgiften vara väldigt viktigt. Men för hela universitetsekonomin den närmaste framtiden är det här inte en stor ekonomisk sak över huvudtaget.

Om terminsavgifterna inte handlar om ekonomi – varför behövs de då?

- Det är delvis principiellt – vill någon organisera internationell utbildning förbjuder det nuvarande systemet att ta emot pengar, då är det omöjligt med utbildningsexport. Det är mer frågan om att öppna den möjligheten. Men på kort sikt har man räknat med att det här inte är en kännbar inkomstkälla.

Avgifter också för finländare?

Förutom att man oroat sig övet att studenter utanför Europa inte ska ha råd att studera i Finland, har många studentorganisationer också frågat sig om inte terminsavgifterna är ett steg närmare avgifter också för EU-medborgare och finländare. Mikko Hupa säger att det här är en skild sak, och att terminsavgifter inte automatiskt kommer att leda till kostnader för finländska studenter.

- Det här ska helt och hållet frikopplas från den saken, det är en helt annan sak och universiteten är säkert inte eniga om hur utvecklingen ska ske.

Hupa välkomnar den blivande regeringens förslag så att ärendet ska kunna gå vidare – diskussionen har länge stampat på stället.

- Det behövs en gemensam lagstiftning föra att komma framåt, det har varit ett problem att inga beslut kommer från någotdera hållet. Hoppas bara att alla kan enas.

När avgifterna i praktiken kunde införas beror helt och hållet på hur viktigt regeringen anser det vara, säger Hupa.

- Det tar inte länge att förverkliga, så man kan tala om redan ett par år. Men tiden får visa hur regeringen vill prioritera.

Diskussion om artikeln