Hoppa till huvudinnehåll

Strömsö

Petter Nissén: Mer pengar till fisketurism och fisktrappor

Från 2015
Fiskekonsulent Petter Nissén med en nyfångad harr.
Bildtext Petter Nissén efter kvällens flugfiske efter harr i Kuusamos Kuusinkijoki
Bild: Yle

Petter Nisssén har rötter i Vasa men arbetar med fiskefrågor som fiskerikonsulent i norr. Han brinner för vildfiskstammarna och för hållbart fiske. Men han tycker också att man borde satsa mer på fisketurism i norr och satsa pengar på fisktrappor för vandringsfiskarna.

- Här i Norra Finland har vi vildfiskstammar av olika slag; lax, öring, harr, röding och sik. Det finns bra möjligheter till spöfiske av de här arterna, säger Nissén, som också själv fiskar med fluga.

- Vi har fyra älvar med bra laxfiske, Torne älv, Simo älv, Tana älv och Näätämö älv. Enare sjö är berömd av öring och rödingfisket för trollingfiskarna, alltså att köra eller ro med drag efter båten.

bra rödingfiske i de nordligaste fjälltrakterna

Norrom polcirkeln har vi bra öring- och harrvatten för sportfiske, I de nordligaste fjälltrakterna är rödingfisket fint.

I Kuusamo finns det många älvar med bra öringfiske och mängder av abborr- och gäddvatten.

- Norra Finland är populärt för inhemsk fisketurism och det borde utvecklas, tycker Nissén. Fritidsfiske och fisketurism ger mest inkomster här.

Röding tog flugan I Enontekis Toskaljärvi.
Bildtext Rödingen tog flugan i Toskaljärvi i Enontekis.

Du tycker att Finland borde öppna för mer fisketurism - både inhemsk och utländsk sådan?

- Det är nog mest inhemsk fisketurism vi har i norr, det tror jag mera på. Det finns mycket vatten och det ryms många fiskare i norr.

Han undrar om det är möjligt att få utlänningar till Norra Finland.

fisketuristerna släpper ju det mesta de fångar - och betalar.

- Sverige har gjort det bättre. De har fler utlänningar där och fiskar. Man borde arbeta med frågan ännu mer.

Mycket att göra för fisketurismen i Finland

Finns det fisk åt alla om det kommer fler utländska fisketurister?

- Vi har nog fisk för alla, de utländska fisketuristerna tär inte på stammarna, de släpper ju tillbaka det mesta de fångar.

Hur ser du på forsfiskets framtid, vad borde hända för att man skulle få upp ögonen för fisketurismen?

- Framtiden ser ganska bra ut för många unga fiskare är intresserade av forsfiske och fiskevård.

Det är dem man behöver, de yngre fiskarna?

- Jo, de är ju framtiden, de yngre fiskarna.

Vem borde ta i fisketurismen?

- Vi har ju många projekt som handlar om fisketurism, kanske de som jobbar med dem borde göra sitt jobb bättre.

Så du efterlyser fler fiskeföretag?

Jo, företag men också fler projekt såsom Fishing Finland, som arbetar med att få in fisketurister från utlandet.

"Alla borde få fiska sin andel av laxen"

Hur ser du då på hållbart fiske ur ditt perspektiv - det grälas mycket om laxen och vem så ska få ta den - och var. I Skärgårdshavet, längs kusten, i forsen?

- Det är en svår fråga. Alla borde ju få fiska en del av laxen.

- Hållbart fiske betyder ju att fiskstammarna ska kunna reproducera sig vilt, så att stammarna håller sig starka. Har vi starka stammar är det möjligt att fiska också i framtiden, både sport- och yrkesfiske.

- Laxfisket borde styras enligt principen "de svagaste stammarna". Varje enskild laxstam hör till en älv, dit den vandrar upp för att leka. Lekfisken är viktig, då kan man fiska i framtiden också.

Östersjöns bästa vildlaxälv Torne älv i Vuennonkoski.
Bildtext Östersjöns bästa vildlaxälv Torne älv i Vuennonkoski.

Vad kommer den nya fiskelagen att innebära för verksamheten i Norra Finland, tror du?

- Fördelar med den nya lagen om fiske är att fiskvården kommer att handla mera om vilda stammar.

- Det är rätt väg att gå, att satsa på vilda stammar i stället för att plantera ut mycket fisk.

Nissén ser inte några större nackdelar med den nya lagen om fiske som träder i kraft vid årsskiftet.

- Den är nog bra, bättre än den gamla.

Vad kommer den att få för konkreta följder i ditt område i norr?

- Vi får starkare laxstammar, de producerar mer yngel och alla får mer lax att fiska.

Laxstammen har blivit starkare

Hur kunde man jämka bättre i den heta laxfrågan?

- Alla borde få fiska en del av laxen men fisketurismen är nog en bra näring här i Norra Finland, till exempel i Torne ålv.

- Vandringen i älven är bra och laxstammen har blivit starkare, rekordmånga, över 100 000 laxar vandrade upp i älven i fjol.

- Det betyder att det produceras omkring två miljoner vilda laxsmolt som vandrar tillbaka till havet de kommande åren. Det ser bra ut.

Vi har vidtagit tillräckliga åtgärder gällande laxen då?

- För Torne älvs del ser det bra ut men läget är svagare i andra älvar.

Bildtext Fiske väcker starka känslor
Bild: Yle

Det som diskuterats mycket här i söder är att gamla vattenkraftsdammar och byggen skulle rivas för att de inte genererar el och deras museala värde är ifrågasatt. Man skulle också vilja trygga vandringsfiskarnas framtid med att riva dem, vad tycker du?

- De minsta kraftverksadammarna kunde rivas de producerar så lite el, det skulle vara mer värt att ha bra öringstammar.

Stora dammar, som de i Kemijoki?

- De är ju stora, de går inte att riva, vi behöver ju ström också...

Vilka andra frågor gällande fisket och dess framtid vill du lyfta fram Petter Nissén?

- Vi har många fina strategier om fisketrappor och vandringsfiskar men vi saknar pengar att komma framåt.

- Det här borde vi diskutera mera.

Dela med dig av dina bästa fisketips och delta i #fisketsdag!

Fiskets dag i Radio Vega 13 juni kl. 9-17 med experter, förståsigpåare, yrkesfiskare, forskare, kockar, fritidsfiskare med flera.

Skicka in bild på din största fångst i sommar till lordax.vega@yle.fi.

Formuläret är inte längre tillgängligt.