Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Färre tingsrätter, Vasa blir centralort

Från 2015
Uppdaterad 04.05.2016 09:27.
Vasa tingsrätt.
Bildtext Arkivbild.
Bild: YLE

Det är bra att tingsrätterna i Vasa och Karleby slås ihop. Ungefär så kan man sammanfatta Vasa stads utlåtande om tingsrättsreformen.

Enligt modellen skulle Vasa bli centralort. Karleby får behålla ett tingsrättskansli medan sessionssalarna i Jakobstad och Kristinestad stängs.

Stadsstyrelsen i Vasa betonar i sitt utlåtande att reformen i Österbotten skulle basera sig på före detta Vasa län.

- Det har visat sig vara en bra och funktionell helhet. Och tillräckligt stort med tanke på rationellt arbete, säger stadsstyrelsens viceordförande Anita Niemi-Iilahti (SDP).

Säger ni så bara för att det är Vasa som får bli centralort den här gången?

- Vi kan inte längre tänka bara på vad Vasa får. Vi måste tänka större regioner, och ett fungerande system. Vi får vara glada att vi alls har kvar en tingsrätt och en hovrätt i regionen, säger Niemi-Iilahti.

Stadsstyrelsen anser också att koncentrationen till Vasa är bra med tanke på att där finns bland annat hovrätten finns och juristutbildning. En annan fördel är att Österbottens polisinrättning har sitt huvudkontor i anslutning till tingsrätten.

Finskan dominerar

Ifall reformen går igenom byter Österbottens tingsrätt majoritetsspråk till finska. För närvarande är Österbottens den enda tvåspråkiga tingsrätten vars huvudspråk är svenska. Av invånarna i området är ungefär häften svenskspråkiga, men
av de mål som tingsrätten avgör är största delen, 86 procent, finskspråkiga.

Vasa stad förutsätter att det finns högklassig service både på finska och svenska också efter en reform. I utlåtandet nämns till exempel att man kan ha språkliga kvottjänster så att en viss del av domartjänsterna viks för svenskspråkiga.

Även om tingsrätten får finska som arbetsspråk används också svenska i själva rättegångarna. I brottmål används svarandes språk och i tvistemål någondera av parternas språk.

Kan bli ännu större

Vasa stad konstaterar också att alternativet med 14 tingsrätter inte utesluts i det här skedet. Framöver kunde man gå över till en modell där också nuvarande Södra Österbottens tingsrätt uppgår i Österbottens tingsrätt. Då skulle de svenskspråkigas andel av befolkningen vara 22 procent. I alternativet där Mellersta Österbottens tingsrätt slås ihop med Österbottens tingsrätt är de svenskspråkigas andel knappt 40 procent.

Enligt betänkandet från en arbetsgrupp vid justitieministeriet ska tingsrätternas verksamhetsställen minska från 57 till 33. Tingsrätternas domkretsar föreslås minska från nuvarande 27 till antingen 17 eller 14.

Av de nuvarande sammanträdesplatserna skulle största delen upphöra på grund av ringa användning, säkerhetsnivån samt bristfällig teknisk utrustning.

Läs också:
Tingssalen i Kristinestad hotad.