Hoppa till huvudinnehåll

Bolaget

Yles riktlinjer för sociala medier uppmuntrar till övervägande

Från 2015
Uppdaterad 15.02.2017 11:50.
Nyckelord inom social media
Bild: Svenska Yle

Yle har uppdaterat sina riktlinjer för sociala medier. Yle skapade riktlinjer för sociala medier första gången år 2011 och har också tidigare uppdaterat dem.

Med riktlinjerna har Yle alltid velat uppmuntra sin personal till att vara aktiv på sociala medier. De uppdaterade riktlinjerna följer samma modell, de är uppmuntrande, tillåtande och mera koncisa än tidigare. Riktlinjerna betonar individuellt ansvar och övervägande - både på jobbet och som privatperson.

“Yle satsar på sociala medier, för oss är de viktiga både som arbetsredskap och utgivningskanal. Sociala medier växer både i betydelse och i användning och därför behöver vi vara ständigt redo att utvärdera och förändra våra sätt att fungera också på sociala medier”, säger Riitta Pihlajamäki som är chef för Yles journalistiska etik och standarder.

Riktlinjerna utgår från Yles värderingar: trovärdighet, oberoende och respekt för människan.

De korta och koncisa riktlinjerna uppmanar bland annat till att överväga på vilket sätt man uttrycker sin åsikt i sociala medier och om den egna eller Yles trovärdighet möjligen kan ifrågasättas till följd av det man säger.

"Det är viktigt att vi alltid agerar enligt Yles värderingar och på ett sätt som inte äventyrar Yles trovärdighet eller oberoende”, säger Riitta Pihlajamäki.

Yle följer samma lagar, värderingar och etiska regler på sociala medier som i all annan utgivning. Också det redaktionella ansvaret och beslutsgången är desamma som i all annan utgivning.

Riktlinjerna förnyades på uppdrag av Yles ansvariga redaktörer.

För mera information:
Riitta Pihlajamäki, chef för Yles journalistiska etik och standarder, tfn 040 5034561
Yles ansvariga redaktörer