Hoppa till huvudinnehåll

X3M

Studentbladet och SHS - vad handlar det om?

Från 2015
Uppdaterad 03.05.2016 14:50.
Niklas Evers från STBL och Antonia Bäckman från SHS.
Bildtext Niklas Evers från STBL och Antonia Bäckman från SHS gästade Myteriet.
Bild: Yle / Camilla Fagerholm

Myteriet bjöd in Antonia Bäckman, ansvarig för högskole- och socialpolitiken på Svenska Handelshögskolans Studentkår (SHS) och Niklas Evers, chefredaktör på Studentbladet, för att ta reda på hur situationen egentligen ser ut och vilka känslor tidningen väcker.

Svenska Yle skriver att hankeiterna upplever Studentbladet som "humanistisk" och "vinklad". Om SHS slutar prenumerera på tidningen kommer Studentbladet att få ekonomiska problem.

Läget just nu

Antonia tycker att det hela har exploderat ganska mycket, jämfört med vad hon trott att skulle hända.

- Det enda vi egentligen har gjort från SHSs sida är att vi har skickat ut en enkät åt hankeiterna för att de ska kunna svara vad de tycker, berättar Antonia.

Hon tilläger att SHS inte har gett ut något utlåtande och att inte heller har haft några öppna åsikter om frågan. Det har ändå varit en fråga som gått fram och tillbaka. Enligt Antonia har hankeiterna varit lite missnöjda ibland men också nöjdare i minst tio år.

- Det har helt enkelt varit ett diskussionsämne på SHS flera gånger. Ska vi gå ur, ska vi vara med, berättar Antonia.

Frågan har alltid varit på tapeten och nu försöker SHS kartlägga hankeiternas åsikter så att SHS inte bara spekulerar.

Antonia tycker att Studentbladet har ett väldigt varierande innehåll, men att det är klart färre artiklar som handlar om ekonomi och politik på det högre planet. Av den orsaken anser hon att tidningen kunde vidga vyerna lite.

Humanistiskt och vinklat

Enligt Niklas får tidningen kritik med jämna mellanrum. Han tycker att det har varit kanske lite för mycket tal om att Studentbladet skulle vara humanistisk. Men han är inte säker att det stämmer för alla som går på Hanken.

Niklas känner inte igen sig själv i kritiken som Studentbladet fått. Han tycker att tidningen har ett relativt varierande innehåll och att Studentbladet försöker rikta sig till alla studerande.

- Om det finns en sådan syn på Studentbladet bland läsarna så måste man ta det på allvar och se vad man kan göra för att ändra på det, säger Niklas.

Bra att kartlägga läsarnas åsikter

Niklas tycker att det är bra att det görs en enkät och att det kartläggs vad läsarna egentligen tycker.

- Det är just därför som vi gjorde en enkät, för att höra vad som hörs förutom de starkaste åsikterna bland hankeiterna, säger Antonia.

- Jag hoppas när resultaten kommer att vi tillsammans kan titta på dem och fundera vad det finns att jobba med, säger Niklas.

När blir det ett beslut?

Antonia berättar att det är styrelsen som samlat ihop informationen och att den inte fattar några beslut i den här frågan. Det är delegationen som gör det.

Till slut tillägger Antonia att det ännu är lite oklart när det kommer att komma ett beslut om hur SHS kommer att gå till väga.