Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Radioaktivitet i luften - ofarligt säger myndigheterna

Från 2015
Uppdaterad 19.05.2015 19:04.
logo

Man hittade spår av radioaktiva ämnen i aerosolprover tagna i Kotka för en vecka sedan. I Sodankylä har man funnit spår av jod-131.

Det är möjligt att de artificiella radioaktiva ämnena kommer från olika källor. Också de norska myndigheterna rapporterar om låga halter av jod.

Kobolt, niobium och cesium

Proverna visar att de radioaktiva ämnena är kobolt-60, niobium-95 och cesium-134.

Enligt de mätningar som gjorts underskrider halterna en miljondelsbequerel per kubikmeter luft.

Strålsäkerhetscentralen fortsätter att reda ut ämnenas usrprung. Centralen har bland annat varit i kontakt med strålskyddsmyndigheterna i Finlands grannländer.

När proverna togs, mellan den fjärde och elfte maj, har luftströmmarna över södra och norra Finland kommit från flera olika väderstreck.